"මේ අවස්ථාවේදී සංචරණ සීමා දැඩි කිරීම ඉතාම වැදගත්" - සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත්

කොවිඩ් පාලන කටයුතු තවදුරටත් සාර්ථක කර ගැනීමට නම් සංචරණ සීමා දැඩිව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පැවසීය. මේ දක්වා ලැබී ඇති දත්ත අනුව කොරෝනා රෝගීන්ගේ යම් ආකාරයක අඩුවීමක් දක්නට ඇති බවත් ඉදිරි දින කිහිපයේදී සුළු වැඩිවීමක් මිස දිගටම පහළට යෑමට තිබෙන ඉඩකඩ අඩු බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරයි. ඉහළ පහළ යෑම් සමග ක්‍රමානුකූලව අඩු වීමක් බලාපොරොත්තු වන බවද පැවසුවේය.

විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා මෙසේ මෙසේද කීය.

"අපිට මේ සංචාරණ සීමා තවත් කාලයක් හැකි පමණ පවත්වාගෙන යෑමෙන් තමයි පැහැදිලි අඩුවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී සංචරණ සීමා දැඩි කිරීම ඉතාම වැදගත්."