දණ්ඩනීති සංග්‍රහය සංශෝධනය කර අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අසත්‍ය ප්‍රචාරය කළොත් දඬුවම්.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අසත්‍ය ප්‍රචාර ගෙන යන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිවන පරිදි දණ්ඩනීති සංග්‍රහය සංශෝධනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා සඳහන් කළේ, දැනට පවතින නීතිය සංශෝධනය කර අදාළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන බවය.

මුල්ලේරියාව ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් නැගූ පැනයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා එම අදහස් පළ කළේය.