ක්‍රිකට් නව තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයා මහේල කියන එක අසත්‍යයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයා ලෙස තමන් පත් කෙරන බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළවන වාර්තා සම්පුර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මහේල ජයවර්ධන ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.
 
රටේ ක්‍රීඩා සංවර්ධනය සඳහා ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ සභාපතිවරයා ලෙස තමන් දිගටම කටයුතු කරන බවයි මෙහිදී මහේල ජයවර්ධන කියා සිටියේ.
 
මේ අතර ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට අනුව අසන්ත ද මෙල්ගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසුව එම තනතුරට මේ දක්වා කිසිදු නමක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් යෝජනා කොට නොමැති බවට වාර්තා වනවා.