ඔබේ Facebook ගිණුමට උරුමකරුවෙක් නම් කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බව ඔබ දැන සිටියාද?

යම් පුද්ගලයෙකු මිය යෑමට පෙර තමන්ගේ විශ්වාසවන්තම මිතුරෙකු හෝ ඥාතියෙකුගේ නම උරුමකරු ලෙස නම් කර තැබීමේ හැකියාව ෆේස්බුක් සමාගම ලබා දී ඇත.
උරුමකරුට ෆේස්බුක් ගිණුමට ඇතුළු විය හැකි වන්නේ අදාළ පුද්ගලයා මියගිය පසු පමණි.
ෆේස්බුක් ගිණුමක 'Security Settings' පිටුවේ ඇති උපදෙස් අනුගමනය කර අදාළ ස්ථානයේ සිය මිතුරා හෝ ඥාතියාගේ නම ඇතුළත් කිරීම තුළින් ඔහු හෝ ඇයට ගිණුම හිමි පුද්ගලයාගේ මරණයෙන් පසු අදාළ ගිණුමට ඇතුළු වී එහි ඡායාරූප වෙනස් කිරීමේ සිට ගිණුම පාලනය කිරීමේ හැකියාව ද ලැබේ.
මීට අමතරව, මියගිය පසු ඔබේ ෆේස්බුක් ගිණුම සම්පූර්ණයෙන් මැකී යන ආකාරයට 'settings' සකස් කිරීමේ හැකියාව ද පවතී. නමුත් මෙය ඉතා ඉක්මණින්, පහසුවෙන් සිදු වන ක්‍රියාවලියක් නොවේ. අදාළ පුද්ගලයා මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව අදාළ ගිණුම ඉවත් කිරීමට ෆේස්බුක් සමාගම පියවර ගනී. ඒ සඳහා විවිධ පුද්ගලයන් පළ කරන ශෝක ප්‍රකාශ, පුවත් වාර්තා, මරණ සහතිකය මෙන්ම මරණ දැන්වීම් යන සියල්ල සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ.
ගිණුම් හිමියා මියගිය පසු ඔහු හෝ ඇය නම් කළ උරුමකරු මේ ගැන ෆේස්බුක් සමාගමට දැන්වීමෙන් පසු අදාළ ගිණුමේ 'ආවර්ජනය කරනවා' (remembering) යනුවෙන් සඳහන් වේ. එම ගිණුම වෙනත් මිතුරන්ට යෝජනා කිරීම නැවැත්වීමට ද ෆේස්බුක් සමාගම පියවර ගනී.
උරුමකරු ලෙස නම් කළ පුද්ගලයාට මියගිය අයට අයත්ව තිබූ ඡායාරූප බාගත කළ (download) හැකිය. කෙසේනමුත්, මියගිය පුද්ගලයාගේ කෙටි පණිවිඩවලට (Messenger) ඇතුළු වීමට උරුමකරුට අවසර නොලැබේ.