ශ්‍රී ලංකාවට ඓතිහාසික ජයක්

දකුණු අප්‍රිකාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවති ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන තරගය කඩුලු 8කින් ජයග්‍රහණය කළේය. ඒ අනුව තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව සතු වේ.
මෙය දකුණු අප්‍රිකාව සමග පැවති ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියක් ජයග්‍රහණය කළ පළමු අවස්ථාවයි.