ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා අවසන් වටයේ තරග දෙසැ: 1 - 2 රුවන්වැල්ලේදී


‘මන්චි කුසලාන’ 2018 ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා තරඟමාලාවේ ආධුනික කාණ්ඩයේ අවසන් වටයේ තරඟ රුවන්වැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය මහා විදුහල් පිටියේදී දෙසැම්බර් 01 සහ 02 (සෙනසුරාදා හා ඉරිදා)දිනයන්හිදී පැවැත්වේ.

මේ අතර 2018 ජාතික වොලිබෝල් තරඟ මාලාවේ අවසන් මහ තරඟ ලබන දෙසැම්බර් 16 පෙරවරු 9 සිට පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය පවසයි. තරඟ මාලාවේ සුපිරි ලීග කාණ්ඩයේ අවසන් මහ තරඟද දෙසැම්බර් 16 දිනම, එම ස්ථානයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මෙම තරඟ මාලාවේ සුපිරි ලීග (පිරිමි) අවසන් මහ තරගය සඳහා විදුලිබල මණ්ඩල කණ්ඩායම හා වරාය අධිකාරි කණ්ඩායමද ,සුපිරි ලීග (කාන්තා) අවසන් මහ තරඟය සඳහා යුද හමුදා කණ්ඩායම හා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ද සුදුසුකම් ලබා සිටිති.

සිලෝන් බිස්කට් සමාගමේ පූර්ණ අනුග්‍රහය මෙවර ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා තරගාවලියට ලැබී තිබේ.