වනිඳුට ICC යෙන් තරග දෙකක තහනමක්

ශ්‍රී ලංකා විස්සයි විස්ස නායක වනිදු හසරංගට තරග තහනමක් පැනවීමට ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සලය (ICC) පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව...

2024-02-25 7:45 am
wedivistara
Breaking News
wedivistara
Breaking News

වනිඳුට ICC යෙන් තරග දෙකක තහනමක්

sss ශ්‍රී ලංකා විස්සයි විස්ස නායක වනිදු හසරංගට තරග තහනමක් පැනවීමට ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සලය (ICC) පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව...

2024-02-25 7:45 am

World
wedivistara

අමෙරිකාව ගාසා තීරයට ගුවනින් ආහාර මලු දමයි

අමෙරිකාව ගාසා තීරය සඳහා සිය පළමු මානුෂීය ආධාර ගුවනින් පතිත කර ඇත. හමුදා ගුවන් යානා තුනකින් ආහාර මලු 30,000 කට වඩා පැරෂුට් ආකාරයට ගාසා තීරයට යොමු කර තිබේ. ඔවුන් එම තීරණය ගෙන ඇත්තේ පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා...

2024-03-03 4:48 pm
Entertainment
wedivistara

Pure Gold by Tiesh සමඟ ස්ටෙෆනි සිරිවර්ධන එක්වෙයි

සුවිශේෂී ශිල්පීයත්වය සහ සදාකාලික මෝස්තර සඳහා කීර්තිමත් ස්වර්ණාභරණ සන්නාමයක් වන Pure Gold by Tiesh ස්වර්ණාභරණ සමාගම විසින් සිය සන්නාම තානාපතිනිය ලෙස ගෝලීය වශයෙන් පිළිගැනීමට පත් කීර්තිමත් මෙන්ම විවිධ...

2024-03-03 8:31 am

NEWS ALERT