මහවැලි වලව කලාපයේ ජනපදිකයන් 45,253කට සින්නක්කර ඉඩම් අයිතිය

භූමියේ අයිතිය නොමැතිව රටට බත සපයා දෙන ගොවි ජනතාවට කෘතගුණ දැක්වීමට උරුමය සින්නක්කර ඉඩම් ඔප්පු ලබාදිමේ වැඩසටහන මඟින්...

2024-06-18 7:24 am
wedivistara

මහවැලි වලව කලාපයේ ජනපදිකයන් 45,253කට සින්නක්කර ඉඩම් අයිතිය

sss භූමියේ අයිතිය නොමැතිව රටට බත සපයා දෙන ගොවි ජනතාවට කෘතගුණ දැක්වීමට උරුමය සින්නක්කර ඉඩම් ඔප්පු ලබාදිමේ වැඩසටහන මඟින්...

2024-06-18 7:24 am

Entertainment
wedivistara

ප්‍රසිද්ධ TikTok තාරකාවක් ජිවන ගමනින් සමු ගනියි

ප්‍රසිද්ධ ටික්ටොක් තාරකාවක් වන Maddy Baloy මාරාන්තික පිළිකාවක් වැළඳීම හේතුවෙන් මිය ගොස් ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ඇය කාලයක් තිස්සේ රෝගාතුරව සිට ඇති බව සඳහන් වේ. ජීවිතක්ෂයට පත්වන විට ඇය 26...

2024-05-05 8:24 am
Business
Sport

NEWS ALERT