இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (14) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு

 

நாணயம்                                                              

             வாங்கும்  விலை                       

விற்கும் விலை                       

டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)     

114.5701

119.3886

டொலர் (கனடா)

123.1313

127.6480

சீனா (யுவான்)

23.1966

24.2964

யூரோ (யூரோ வலயம்)

187.0121

193.4841

யென் (ஜப்பான்)

1.4290

1.4811

டொலர் (சிங்கப்பூர்)

116.8803

120.8082

ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம் )                                                     

210.0611

216.7503

பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)

165.4685

171.6807

டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா)

160.9490

164.3781

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்

நாடு

                     நாணயங்கள்                          

 நாணயங்களின்  பெறுமதி

பஹரன்

தினார்

431.7290

குவைத்

தினார்

537.4876

ஓமான்

றியால்

422.8646

கட்டார்

றியால்

44.7144

சவுதிஅரேபியா            

றியால்

43.4066

ஐக்கியஅரபு இராச்சியம்

திர்கம்

44.3230