இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (09) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு

 

நாணயம்                                                              

            வாங்கும்  விலை                       

   விற்கும் விலை                       

டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)     

124.0077

129.3376

டொலர் (கனடா)

130.3538

135.3026

சீனா (யுவான்)

24.5799

25.7727

யூரோ (யூரோ வலயம்)

194.9873

202.0237

யென் (ஜப்பான்)

1.5079

1.5645

டொலர் (சிங்கப்பூர்)

124.9407

129.2785

ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம் )                                                     

224.5628

231.9871

பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)

170.4254

176.9788

டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா)

172.8194

176.7154

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்

நாடு

                     நாணயங்கள்                          

 நாணயங்களின்  பெறுமதி

பஹரன்

தினார்

464.5747

குவைத்

தினார்

576.8699

ஓமான்

றியால்

454.9031

கட்டார்

றியால்

48.1048

சவுதிஅரேபியா            

றியால்

46.6903

ஐக்கியஅரபு இராச்சியம்

திர்கம்

47.6805