இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (08) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு

 

நாணயம்                                                              

            வாங்கும்  விலை                       

   விற்கும் விலை                       

டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)     

123.9217

129.2475

டொலர் (கனடா)

130.6040

135.5761

சீனா (யுவான்)

24.6030

25.7971

யூரோ (யூரோ வலயம்)

195.7098

202.7705

யென் (ஜப்பான்)

1.5093

1.5661

டொலர் (சிங்கப்பூர்)

125.0146

129.3639

ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம் )                                                     

224.8158

232.2580

பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)

170.7626

177.2992

டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா)

172.4601

176.3549

 

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்

நாடு

                     நாணயங்கள்                          

 நாணயங்களின்  பெறுமதி

பஹரன்

தினார்

463.7275

குவைத்

தினார்

575.8179

ஓமான்

றியால்

454.0735

கட்டார்

றியால்

48.0066

சவுதிஅரேபியா            

றியால்

46.6052

ஐக்கியஅரபு இராச்சியம்

திர்கம்

47.5936