සතියේ ලග්න පලාපලය - අප්‍රේල් 4 සිට

මෙය පොදු පලාපලයක් පමණි. කේන්දර සටහන අනුව වෙනස් විය හැක.


● මේෂ ලග්නය

ලග්නාධිපති කුජ සහ බුධ1 වැන්නේත්, සිකුරු - රවි 12 වැන්නේත්, කේතු 11 වැන්නේත්, රාහු 5 වැන්නේත්, ගුරු 6 වැන්නේත්, ශනි 9 වැන්නේත්, සදු 2-3-4-5 වැන්නේද මෙම සතිය තුල ගෝචර වේ.
ආදායමට වඩා වැය පස ඉහල යාහැකි තත්වයන් නිර්මාණය වියහැක. කල්පනාකාරි විය යුතුය, නැතහොත් ගැටලු ඇති විය හැක.
රැකියාව වෙනුවෙන් වැදගත් තීරණ ගැනිමට සිදුවිය හැකිය . නව රැකියා උදාවේ.
පවුල තුල තරමක් ගැටුම්කාරි සිදුවිම් හට ගැනිමේ අවදානමක් ඇති විය හැකි සතියක් වේ. කල්පනාකාරිව වැඩ කටයුතු කලයුතුය.

-
● වෘෂභ ලග්නය

ලග්නාදිධිති සිකුරු, රවි සමග 11 වැන්නේත්, බුධ කුජ 12 වැන්නේත්, ගුරු 5 වැන්නේත්, ශනි 8 වැන්නේත්, රාහු 4 වැන්නේත්, කේතු 10 වැන්නේත්, සදු1.2.3.4 තුලද ගෝචර වේ.
මෙම සතිය තුල ආර්ථික ගැටළු බොහොමයකට විසදුම් සොයා ගැනීමට ඉඩ සැලසෙන සතියකි. ආර්ථික මට්ටම යහපත්ව පවත්වාගෙන යාමට හැකි විය හැක.
රැකියා අවස්ථා උදාකර ගැනීමට හැකිවේ.
ප්‍රේම සබදතා වලදි ප්‍රශ්න ගැටලු මතුවේ. ගේදොර සමගියට බාධා පැමිණිය හැක.

-


● මිථුන ලග්නය

ලග්නාධිපති බුධ, කුජ සමග11 වැන්නේත්, රවි, සිකුරු සමග 10 වැන්නේත් ගුරු 4වැන්නේත්, ශනි 7 වැන්නේත්, රාහු 3 වැන්නේත් කේතු 9වැන්නේත්, සදු12.1.2.3වැන්නේත් මෙම සතිය තුල ගෝචර වේ.
දියුණුව උදාකර ගැනීමට අවස්ථාවන් යෙදෙනු ඇත. එහෙත් ආදායමට වඩා වියදම වැඩිවිය හැක. කල්පනාකාරි විය යුතුය. නව රැකියා අවස්ථා උදාකර ගැනීමට හැකිවේ. රැකියාව කාර්යබහුල වේ.
ආදර සබදතා වර්ධනය වේ. නිදහසට බාධා ගෙනදෙන සිදුවීම් නිර්මාණය විය හැක.

-

● කටක ලග්නය

ලග්නාධිපති සදු 11,12,1,2, වැන්නේද, සිකුරු- රවි 9 වැන්නේද, කුජ -බුද 10 වැන්නේද, ශනි 6 වැන්නෙද, රාහු 2 වැන්නේද, කේතු 8 වැන්නේද ගෝචර වේ.
ආර්ථික තත්වය වෙනදාට වඩා සාර්ථක ලෙස ඉහල නංවා ගැනීමට හැකිවේ. ඉඩකඩම් සම්බන්ධ ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත.
රැකියාවේ උසස්විම් ප්‍රමාද විය හැක නව රැකියා ලැබේ. පිට පලාත් වල ගමන් යෙදිය හැක. තරමක් අවිවේකි වේ.
අවිවාහක අයට විවාහය පිළිබද තීරණ ගැනීම් වලටද යහපත් අවස්ථා උදාවිය හැක. දෙමාපියන්ගෙන් අවවාද ලැබේ.

-

● සිංහ ලග්නය

ලග්නාධිපති රවි, සිකුරු සමග 8 වැන්නේද, ගුරු 2වැන්නේද, කුජ -බුද 9 වැන්නේද, රාහු ලග්නයෙද, කේතු 7 වැන්නේද, සදු 10.11.12.1 වැන්නේද, ශනි 5 වැන්නේද මෙම සතිය තුල ගෝචර වේ.
ආදායම් මට්ටම පහල බැසීමට කරුණු යෙදේ . තම එදිනෙදා කටයුතු වල යෙදීමේදී බලාපොරොත්තු වන ප්‍රමාණයට වඩා මුදල් වැයවිය හැක.
රැකියාව කිරීමේදී තරමක බාධා පැමිණිය හැක. කල්පනාකාරි විය යුතුය. නව රැකියා උදාවේ.
දරුවන්ගේ අධ්‍යපන කටයුතු වෙනදාට වඩා වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.

-

●කන්‍යා ලග්නය

ලග්නාධිපති බුධ, කුජ සමග 8වැන්නේද, සිකුරු - රවි 7 වැන්නේද, ගුරු ලග්නයේද, ශනි 4 වැන්නේද, රාහු 12 වැන්නේද කේතු 6 වැන්නේද, සදු 9.10.11.12 වැන්නේනේද ගෝචර වෙනවා මේ සතියෙදි.
මුල්‍ය ප්‍රශ්න විසදා ගත හැක. ආදායම් මාර්ග වල අවහිරතා මග ඇරියයි.
රැකියාවේ දියුණුව පෙන්නුම් කරයි. රැකියා ස්ථානයේ කරදර බාධා ඉවත්වේ. තරග විභාග ආදියෙන් ජය ලැබේ.
‍ප්‍රෙම සබදතා පවත්වාගෙන යාමෙදි එවායේ ගැටලු මතු විය හැක. පවුල වෙනුවෙන් වැදගත් තීර්ණ වලට යොමු වීමට ඉඩ ලැබෙයි.

-

● තුලා ලග්නය
ලග්නාධිපති සිකුරු, රවි සමග 6 වැන්නේද, ගුරු 12 වැන්නේද, කුජ- බුද 7 වැන්නේද, ශනි 3 වැන්නේද, රාහු 11 වැන්නේද කේතු 5 වැන්නේද, සදු 8.9.10.11 වැන්නේද ගෝචර වේ.
නව ආදායම් මාර්ග උදා වෙයි. ණය ලැබෙයි. ව්‍යාපාර ක්ෂෙත්‍රෙය් නව පියවරක් ගැනිමට සුබ කාලයකි. මෙතෙක් තිබුනු ගැටලු මග ඇරි යයි.
රැකියා දියුණුව ලැබීමට දරන උත්සාහයන් සාර්ථක වේ. නව රැකියා උදාවේ.
පවුලේ සමගිය වර්ධනය වේ. මංගල යෝග උදාවේ. දුර ගමන් යෙදෙනු ඇත.

-
● වෘශ්චික ලග්නය
ලග්නාධිපති කුජ සමග බුධ 6වැන්නේද, රවි- සිකුරු 5 වැන්නේද, ගුරු 11 වැන්නේද, ශනි 2 වැන්නේද, රාහු 10 වැන්නේද, කේතු 4 වැන්නේද, සදු 7.8.9.10 වැන්නේද ගෝචර වේ.
ආදායම් මාර්ග වල අවහිරතාද පෙන්නුම් කල හැක.
රැකියාවේ ගැටලු නිර්මාණය වි රැකියාවෙ පෙර තිබු නිදහස නැතිවි යා හැක.
තම විවාහය පිලිබද තින්දු තීරණ ගැනිමට හැකියාව ලැබිය හැක. පවුලේ සමගිය වර්ධනය වේ. දරුවන්ගේ අධ්‍යපන කටයුතු වෙනදාට වඩා වර්ධනයක් පෙන්නුම් කල හැකි කාලයකි.

-
● ධනු ලග්නය
ලග්නාධිපති ගුරු 10 වැන්නේද, ශනි ලග්නයෙද, රවි- සිකුරු 4 වැන්නේද, බුධ -කුජ 5 වැන්නේද, රාහු 9 වැන්නේද, කේතු 3 වැන්නේද, සදු 6.7.8.9 ද ගෝචර වේ.
ආර්ථික මට්ටම හොඳින් පවත්වාගෙන යාමට හැකිව වනු ඇත. උත්සාහයෙන් යුතුව වැඩ කටයුතු කල යුතුය. තමන් ගන්නා තීරණ වලින් එතරම් ශුභ ප්‍රතිඵල නොලැබී යාහැක.
පවුලේ සමගිය ඇතිවේ. මිතුරු ඇසුර වර්ධනය වේ. පැවති ගැටළු විසදා ගැනීමට හැකිවේ.

-

● මකර ලග්නය.

ලග්නාධිපති ශනි 12 වැන්නේද, ගුරු 9 වැන්නේද, සිකුරු- රවි 3 වැන්නේද, බුද- කුජ 4 වැන්නේද, 2වැන්නේ කේතුද, 8 වැන්නේ රාහුද, සදු 5.6.7.8 වැන්නේද ගෝචර වේ. මුල්‍ය කලමනාකරණයේ පාඩු පෙන්වයි. නව ආදායම් මාර්ග වල අවහිරතා පෙන්නුම් කරයි. හවුල් ව්‍යපාර වලටද තරමක පාඩු පෙන්වන සතියක් වේ.
නව රැකියාවන් සොයන අයට යහපත් රැකියා ලැබේ. කරදර බාධක මග ඇරී යයි. ප්‍රධානීන්ගේ පැසසුම් ලැබෙනු ඇත.

-

● කුම්භ ලග්නය

ලග්නාධිපති ශනි 11 වැන්නේද, ලග්නයේ කේතුද, රාහු 7වැන්නේද, ගුරු 8 වැන්නේද, කුජ- බුද 3 වැන්නේද, සිකුරු- රවි 2 වැන්නේද, සදු 4.5.6.7 වැන්නේද ගෝචර වේ.
ආර්ථික මට්ටම හොදින් පවත්වාගෙන යාමට හැකිවේ. ණය ලැබෙනු ඇත. ව්‍යාපාර ක්ෂෙත්‍රරයේ නව පියවරක් ගැනිමට හැකියාව ලැබිය හැකිවනු ඇත.
රැකියාවල නියුතු අයට තමන්ට ඇතිවන ගැටළු විසදා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. මිතුරන් අතර හොද හිත පලුදු විය හැක.
ඉගෙනීමට තිබු බාධා මග හැරි යයි.

-

● මින ලග්නය

ලග්නාධිපති ගුරු 7වැන්නේද, ශනි 10 වැන්නේද, කුජ-බුධ 2වැන්නේද, රාහු 6වැන්නේද, කේතු 12 වැන්නේද, සිකුරු- රවි ලග්නයේද, සදු 3.4.5.6 වැන්නේද ගෝචර වේ.
තමාගේ වාසිය උදෙසා තීරණ ගත හැකි වනු ඇත. නව ආදායම් මාර්ග උදාවිය හැක.
රැකියාවේ සිදුවන සුලු සුලු වෙනස්වීම් හේතුවෙන් තරමක කරදර ඇති විය හැක.
ගේ දොර පරිසරය අලංකාර ලෙස තබා ගැනිමට වෙනදාට වඩා උනන්දුව වැඩිවනු ඇත.

-
Facebook ඉරු සේවය077 2238041
[email protected]