කැරී ලෑම් හොංකොං රාජ්‍යයේ නායකත්වයට

හොංකොං රාජ්‍යයේ නායකත්වයට කැරී ලෑම් තේරී පත්වුණා. එරට නායකත්වයට  කාන්තාවක තේරී පත්වූ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි. කැරී ලෑම් හොංකොං රාජ්‍යයේ හිටපු නියෝජ්‍ය නායිකාව ද වනවා. හොංකොං රාජ්‍යයයේ නායකයා තෝරාගනු ලබන්නේ සාමාජිකයින් 1200ගෙන් යුත් මැතිවරණ කමිටුවක් මගින්. චීන හිතවාදී අපේක්ෂකයෙකු එම රාජ්‍යයේ නායකයා ලෙස තෝරා ගැනීමට ඉඩකඩ පැවතුණු බවයි බොහෝ දෙනා ප්‍රකාශ කළේ.