සතියේ ලග්න පලාපලය - මාර්තු 21-26 (2017)

පොදු පලාපලයක් පමණි. කේන්දරය අනුව වෙනස් විය හැක.
-
● මේෂ ලග්නය
ලග්නාධිපති කුජ ලග්නයෙත්, බුධ-සිකුරු-රවි 1 2වැන්නේත්, කේතු 11වැන්නේත්, රාහු 5වැන්නේත්, ගුරු 6 වැන්නේත් ශනි 9 වැන්නේත්, සදු 8-9-10-11 වැන්නේත් මෙම සතිය තුල ගෝචර වේ.
මෙම සතිය තුල තම ආදායම් මාර්ග වල ආදායම වැඩිවි ආර්ථික වාසි උදාවිය හැක. එහෙත් නොසිතු මොහොතක කරදර වලටද ලක්විය හැකි සතියක් වේ.
රැකියා කරමාන්ත චංචල භාවයන් පෙන්නුම් කරන රැකියා වෙනස් වීම් පෙන්නුම් කරන නව රැකියා ප්‍රමාද වන සතියකි.
ගෘහ ජිවිතයෙ තමන්ට තිබු නිදහස අඩුවි යන තත්වයක් නිර්මාණය විය හැක. දරැවන් වෙනුවෙන් වෙනදාට වඩා වෙහෙසීමට සිදුවේ.
-
● වෘෂභ ලග්නය
ලග්නාධිපති සිකුරු - රවි - බුද සමග 11 වැන්නේත්, කුජ 12 වැන්නේත්, ගුරු 5 වැන්නේත්, ශනි 8 වැන්නේත්, රාහු 10 වැන්නේත්, කේතු 4 වැන්නේත්, සදු 7-8-9-10 ගෝචර වේ.
මෙම සතිය තුල තම ආදායම් මාර්ග වල පෙර තිබු අවහිරතා කරදර බාධක ඉවත්වි යා හැක. එහෙත් ආදායමට වඩා වැය පස ඉහල යාමට කරුනු යෙදිය හැක. කල්පනාකාරි විය යුතුය. රැකියාවේ බාධාකාරි තත්වයන් මග හැරි යා හැක.
නව රැකියා උදාවේ. තරග විභාග ආදියට සිත යයි.
ආදායමට වඩා වියදම වැඩි විම නිසා තම පවුල තුල ප්‍රකෝපකාරි සිදුවිම් හට ගැනිමේ අවදානමක් ඇතිවිය හැකි සතියක් වේ. කලපනාකාරිව වැඩ කටයුතු කලයුතුය.
-
● මිථුන ලග්නය
ලග්නාදිපති බුධ -රවි- සිකුරු සමග 10 වැන්නේත් කුජ 11 වැන්නේත්, ගුරු 4 වැන්නේත් ශනි 7 වැන්නේත්, රාහු 3 වැන්නේත්, කේතු 9 වැන්නේත්, සදු 6-7-8-9 වැන්නේත් මෙම සතිය තුල ගෝචර වේ.
ආදායමට වඩා වැය පස ඉහල යා හැකි තත්වයන් නිර්මාණය විය හැක කල්පනාකාරි විය යුතුය. ආදායම් මාර්ග වල අවහිරතාද පෙන්නුම් කල හැක.
තිබුනු රැකියාවේ ගැටළු නිර්මාණය වී රැකියාවේ පෙර තිබු නිදහස නැතිවි යා හැක.
පවුල වෙනුවෙන් වැදගත් තීරණ වලට යොමු වීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. දරුවන්ගේ අධ්‍යපන කටයුතු වෙනදාට වඩා වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.
-
● කටක ලග්නය
ලග්නාධිපති සදු 5-6-7-8 වැන්නේද, බුධ-සිකුරු-රවි 9 වැන්නේද, කුජ 10 වැන්නේද, ශනි 6 වැන්නෙද, රාහු 2 වැන්නේද, කේතු 8 වැන්නේද ගෝචර වේ.
තමන් ගන්නා තීරණ නිසා තමන්ට අර්බුදකාරි තත්වයනට මුහුණ පෑමට සිදුවේ. ආදායම් මාර්ග වල නිසි පල ලබාගැනිමට යම් පියවරක් ගැනිමට සිදුවේ.
රැකියාවේ තිබු ගැටලුකාරි තත්වයන් පහව ගොස් තරග විභාග ආදියට යොමු වීමට අවස්ථාව උදාවේ.
තම විවාහය පිලිබද තින්දු තීරණ ගැනීමට හැකියාව ලැබිය හැක. පවුලේ සමගිය වර්ධනය වේ.
-
● සිංහ ලග්නය
ලග්නාධිපති රවි- බුද- සිකුරු සමග 8 වැන්නේද, ගුරු 2 වැන්නේද, කුජ 9 වැන්නේද, රාහු ලග්නයේද, කේතු 7වැන්නේද, සදු 4-5-6-7 වැන්නේද, ශනි 5 වැන්නේද මෙම සතිය තුල ගෝචර වේ. ආදායම් තත්වය තරමක් පහල බැසිය හැකි වුවද උපායශිලි ක්‍රම මගින් එය මග හරවා ගත හැකි වනු ඇත. තමන් ගනු ලබන තීරණ තමාගේ වාසිය උදෙසා ගත හැකි වේ. නව ආදායම් මාර්ග උදාවිය හැක. රැකියාවේ සිදුවන සුලු සුලු වෙනස්වීම්, හේතුවෙන් පෙර තිබු කරදරකාරි තත්වයන් පහව යයි.
නව රැකියා උදාවේ.
ගෘහ ජිවිතයේ පෙර තිබු නිදහසට පාදා ගෙන දෙන සිදුවිම් නිර්මාණය විය හැක. මංගල යෝග උදා වේ.
-
● කන්‍යා ලග්නය
ලග්නාධිපති බුධ -රවි- සිකුරු සමග 7 වැන්නේද, කුජ 8 වැන්නේද, ගුරු ලග්නයේද, ශනි 4 වැන්නේද, රාහු 12 වැන්නේද, කේතු 6 වැන්නේද, සදු 3-4-5-6 වැන්නේනේද ගෝචර වේ.
තම තැන්පත් මුදල් වැයවිමට කරුණු යෙදෙනු ඇත.
ආදායම් මාරග වලට සතුරු කරදර එල්ල විය හැක.
දුර පළාත් වල රැකියා අවස්ථාවන් යෙදීමට ඉඩකඩ සැලසිය හැක. මංගල යෝග උදා වේ. ප්‍රේම සබදතා වලට ඉඩ සැලසේ. තමන්ට යෙදුන ගැටළු විසදා ගැනීම් ආදියට ඉඩකඩ යෙදිය හැකි වනු ඇත. ගෙදර පරිසරය අලංකාර ලෙස තබා ගැනිමට වෙනදට වඩා උනන්දුව වැඩිවනු ඇත.
-
● තුලා ලග්නය
ලග්නාධිපති සිකුරු -රවි- බුද 6 වැන්නේද, ගුරු 12 වැන්නේද, කුජ 7 වැන්නේද, ශනි 3 වැන්නේද, රාහු 11 වැන්නේද, කේතු5 වැන්නේද සදු 2-3-4-5 වැන්නේද ගෝචර වේ.
ආර්ථික තත්වය ඉහල නැංවිමට අවස්ථානුකූල පියවර ගැනීමට සිදුවිය හැකිය. නැතහොත් මුල්‍ය ගැටලු ඇතිවිය හැකිය. නිෂ්ඵල ගමන් බිමන් වල යෙදීමෙන් රැකියා කටයුතු අඩාල විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබද සැලකිලිමත් විය යුතුව ඇත.
ඉක්මන් තීරණ වලට යොමු වීමෙන් ගැටළු මතුවිය හැක.
පවුලේ සමගිය වර්ධනය වේ. දරැවන් ගේ අධ්‍යපන කටයුතු වෙනුවෙන් වෙහෙසීමට සිදුවේ.
-
● වෘශ්චික ලග්නය
ලග්නාධිපති 6 වැන්නේද, රවි- බුධ- සිකුරු 5 වැන්නේද, ගුරු 11 වැන්නේද, ශනි 2 වැන්නේද, රාහු 10 වැන්නේද, කේතු 4 වැන්නේද, සදු ලග්නයේ සහ 2-3-4 වැන්නේද ගෝචර වේ. ආදායම් තත්වය වර්ධනය වේ. ආදායම් මාර්ග වැඩි දියුනු කිරිමට පියවර ගැනිමට සිදුවිය හැකිවනු ඇත. ණය ලබා ගැනිමට හා ඒ සදහා අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කරගත හැකි කාලයක් වේ.
නව රැකියා උදාවේ. රාජකාරි වල නියුතු අයට යෙදෙන ගැටළු හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ රාජකාරීන් තමන්ට ඉටු කිරීමට සිදුවන අවස්ථා උදවිය හැකිය. පවුල් ජිවිතය තුල ප්‍රීති උත්සව අවස්ථාවලට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථා උදාවිය හැක. සමගිය වර්ධනය වේ. මෙතෙක් තිබු කරදර බාධක මගහැරි යන කාලයක් උදා වනු ඇත.
-
● ධනු ලග්නය
ලග්නාධිපති ගුරු 10 වැන්නේද, ශනි ලග්නයෙද, රවි -බුධ- සිකුරු 4 වැන්නේද, කුජ 5 වැන්නේද, රාහු 9 වැන්නේද, කේතු 3 වැන්නේද, සදු 12-1-2-3 ගෝචර වේ.
ආදායම් මාර්ග වලින් සුබ ඵල ගෙන දෙන කාලයකි. නව ආදායම් මාර්ග උදා විමට කරනු යෙදේ. ණය ලබා ගැනිමට උත්සාහ දරන අයට එ සදහා අවස්ථාව උදාවි හැකිය.
ව්‍යාපාර ක්ෂෙත්‍රයේ නව පියවරක් ගැනීමට සුබ කාලයකි. මෙතෙක් තිබු ගැටලු නිරාකරණය වේ. රැකියා වෙනස් විමක් පෙන්නුම් කරන කාලයක් වේ. රැකියා දියුණුව ලැබීමට දරන උත්සාහයන් සාර්ථක වේ. පවුල් ජීවිතයේ සමගිය ඇති වේ.
පවුල වෙනුවෙන් කැපවීමට සිදුවේ.
-
● මකර ලග්නය
ලග්නාධිපති ශනි 12 වැන්නේද, ගුරු 9 වැන්නේද, සිකුරු -බුද- රවි 3 වැන්නේද, කුජ 4 වැන්නේද, 2 වැන්නේ කේතුද, 8 වැන්නේ රාහුද සදු 11-12-1-2 වැන්නේද ගෝචර වේ.
ආර්ථික මට්ටම පවත්වාගෙන යාමට හැකිවිය හැක. තමන්ගේ ආදායම් මාර්ග වල සුළු සුළු අඩුපාඩු නිසා නිසා තරමක් කලබලකාරි ගති මතුවිය හැකි සතියක් වේ.
රැකියාවෙ මෙතෙක් තිබු කරදර බාධා ඉවත් වේ. නව රැකියා ලැබෙයි. වැඩිහිටි අයගේ අවවාද ලැබේ.
විදෙස් ගත විම් වලටද යහපත් සතියකි.
පවුලේ සමගිය වර්ධනය වේ. දරුවන් වෙනුවෙන් වෙහෙසීමට සිදුවේ.
-
● කුම්භ ලග්නය
ලග්නාධිපති ශනි 11 වැන්නේද, ලග්නයේ කේතුද, රාහු 7 වැන්නේද, ගුරු 8 වැන්නේද, කුජ 3 වැන්නේද, සිකුරු -රවි- බුද 2 වැන්නේද, සදු 10-11-12-1 වැන්නේද ගෝචර වේ.
පහසුවෙන් තම ඉලක්ක සපුරා ගැනිමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති සතියක් වේ. ආර්ථික මට්ටම පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව ලැබිය හැකි සතියකි. නව්‍යතාවයකින් යුතුව තම වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට හැකි වේ.
කාර්මික ක්ෂෙත්‍රයේ රැකියා වලට සුබ සතියකි. රැකියා සොයන අයට හොද රැකියා අවස්ථා උදා වේ. පවුල් ජීවිතයේ සමගිය ඇති වේ. පවුල වෙනුවෙන් කැපවීමට සිදුවේ.
-
● මින ලග්නය
ලග්නයේ ලග්නාධිපති ගුරු 7 වැන්නේද, ශනි 10 වැන්නේද, කුජ 2 වැන්නේද, රාහු 6 වැන්නේද, කේතු 12 වැන්නේද, සිකුරු- රවි- බුධ ලග්නයේද, සදු 9-10-11-12 වැන්නේද ගෝචර වේ. ආර්ථික මට්ටම පවත්වාගෙන යාමට හැකිවේ. තමන්ගේ ආදායම් මාර්ග වල සුලු සුලු අඩුපාඩු නිසා නිසා තරමක් කලබලකාරි ගති මතුවිය හැකි සතියක් වේ.
උසස්වීම් තරග විභාග ආදියෙන් ජය ලබා ගැනිමට වැඩි ඉඩක් ඇත. රැකියාව කිරීමේදී තමන්ට පෙරදී යෙදුන බාධක තත්ව වලට විසදුම් ලැබී යහපත් කාලයක් උදාවිය හැකිය.
විදෙස් ගත විම් වලටද යහපත් සතියකි. මංගල යෝග උදා වේ. පවුල් ජීවිතයේ සමගිය වර්ධනය වේ.
-
 
077 2238041