සතියේ ලග්න පලාපලය - මාර්තු 14 - 20

පොදු පලාපලයක් පමණි. කේන්දරය අනුව වෙනස් විය හැක.

● මේෂ ලග්නය
මේෂ ලග්නයෙ රවි ,බුද කේතු, 11 වැන්නේද, ගුරු 6 වැන්නේද කුජ, ශුක්‍ර 12ද, රාහු 5 වැන්නේද ශනි 9 වැන්නේද සදු 6 ,7,8 වැන්නේද ගොචර වේ.
එම නිසා ඉදිරි සතිය ඔබට සුබ සතියක් වේ.
තම ආදායම් මාර්ග වල ආදායම් තත්වය ඉහල යා හැකි නව ව්‍යපාර ආරම්භ කල හැකි සතියක්වේ. තිබූ බාධාවන් ඉවත් වනු ඇත.
රැකියාවේ කරදර අඩු වෙයි. නව රැකියා උදාවේ. තම රැකියාවේ ප්‍රවනතාවයක් පෙන්නුම් කල හැකි වේ.
ගෘහ ජිවිතයේ තරමක ගැටලු තත්වයන් උදාවිය හැකි සතියක් විය හැකි නිසා කල්පනාකාරිව කටයුතු කල යුතුය.
-
● වෘෂභ ලග්නය
වෘෂභ ලග්නයේ රවි ,බුද, කේතු, 10 වැන්නේද, ගුරු 5 වැන්නේද කුජ, ශුක්‍ර 11, රාහු 4 වැන්නේද, ශනි 8 වැන්නේද, සදු 5, 6 ,7, වැන්නේද ගොචරවේ.
එම නිසා ඉදිරි සතිය තුල තම ආදායම් තත්වය යහපත්ව පවත්වාගෙන යා හැකිවනු ඇත. එහෙත් වියදම තරමක් වැඩිවිමට කරුනු යෙදෙන සතියක් වේ.
රැකියා කර්මාන්ත වල තරමක දියුනුවක් බලාපොරොත්තු විය හැකි සතියක් වෙයි.
නව රැකියා ලැබේ.
දෙමාපියන්ගෙන් ආධාර උපකාර ලැබිය හැකි සතියක් වේ.
මංගල යෝග උදාවේ.
-
● මිථුන ලග්නය.
මිථුන ලග්නයේ රවි, බුද, කෙතු 9 වැන්නේද, ගුරු 4 වැන්නේද, කුජ, ශුක්‍ර 10, රාහු 3 වැන්නේද, සදු 4, 5, 6 වැන්නේද, ශනි 7 වැන්නේද ගෝචර වෙයි.
එම නිසා ඉදිරි සතිය තම ව්‍යපාර වෙනුවෙන් තරමක් වෙහෙසිමට සිදුවේ. ව්‍යපාර හා තම ආදායම් මාර්ග වලින් ලැබෙන ලාබය වැඩි කරගැනිමට පියවරක් ගැනිමට හැකිවේ.
රැකියාවෙ වෙනසක් හෝ උසස් විමක් ලබා ගැනිමට හැකිවේ. නිවස තුල ප්‍රධානත්වය ගෙන වැඩ කටයුතු කිරිමට හැකිවනු ඇත. උත්සව අවස්තා සදහා සහභාගි විමට හැකිවනු ඇත.
-
● කටක ලග්නය
කටක ලග්නයේ රවි, බුද කේතු 8 වැන්නේද, ගුරු 3 වැන්නේද කුජ, ශුක්‍ර 9, රාහු 2 වැන්නේද, සදු3-4- 5 වැන්නේද, ශනි 6 වැන්නේද ගෝචර වේ.
එම නිසා ඉදිරි සතිය ව්‍යාපාර වල පසුබෑමකට ලක්වන සතියක් වෙයි. කල්පනාකාරිව කටයුතු කල යුතුය. කරන කටයුතු වෙනස් කිරිමෙන් සුබ එල ලබාගත හැක. මෙතෙක් තිබු ගැටලු නිරාකරනය වේ.
රැකියාවේ වෙනස් විමක් පෙන්නුම් කරන කාලයක් වේ. රැකියා දියුණුව ලැබීමට දරන උත්සාහයන් සාර්ථක වේ.
පවුල් ජීවිතයේ සමගිය ඇතිවේ. පවුල වෙනුවෙන් කැපවිමට සිදුවේ.
-
● සිංහ ලග්නය
සිංහ ලග්නයේ රවි-බුධ-කේතු 7 වැන්නේද, ගුරු 2 වැන්නේද කුජ, සිකුරු 8, රාහු 1 වැන්නේද, සදු1-3-4 ද, ශනි 5 වැන්නේද ගෝචර වේ.
ආර්ථික මට්ටම යහපත්ව පවත්වාගෙන යාමට හැකි වෙයි. තමන්ගේ ආදායම් මාර්ග වල සුළු සුළු අඩුපාඩු නිසා නිසා තරමක් කලබලකාරි ගති මතුවිය හැකි සතියක් වේ.
රැකියා කටයුතු සම්බන්ධව වෙනදාට වඩා උනන්දුවක් ඇති වේ. දුර පළාත් වල රැකියා අවස්ථාවන් යෙදීමට ඉඩකඩ සැලසේ.
විදෙස් ගත විම්වලදට යහපත් සතියකි.
පවුලේ සමගිය වර්ධනය වේ. දරුවන් වෙනුවෙන් වෙහෙසිමට සිදුවේ.
-
● කන්‍යයා ලග්නය
කන්‍යා ලග්නයේ රවි-බුද- කේතු 6 වැන්නේද, ගුරු 1 වැන්නේද, කුජ, සිකුරු 7, රාහු 12 වැන්නේද, සදු1-2-3ද , ශනි 4 වැන්නේද ගෝචර වේ.
තිබු කරදර බාධා ඉවත් වේ. ගනු ලබන ආර්ථිකමය තීරණ තමන්ට අවාසි සහගත විය හැකි බැවින් තමන් කල්පනාකාරිව කටයුතු කල යුතුය.
‍රැකියා සොයන අයට යහපත් රැකියා අවස්ථා උදාවේ. රැකියාවල නියුතු අයට තමන්ට යෙදුන ගැටළු විසදා ගැනීම් ආදියට සුබ සතියක් වේ.
සෙම් රෝග වැලදිමේ අවදානමක් ඇත. තම වැඩ කටයුතු වලට දෙමාපියන්ගේ අවවාද ලැබේ.
-
● තුලා ලග්නය
තුලා ලග්නයේ රවි -බුද - කේතු 5 වැන්නේද, ගුරු 12 වැන්නේද, කුජ - සිකුරු 6 වැන්නේද, රාහු 11 වැන්නේද, සදු 12- 11-10 වැන්නේද, ශනි 3 වැන්නේද ගෝචර වෙයි.
ව්‍යාපාර වල තරමක කරදර ගෙන දෙන කාලයක් විය හැකිය . ආදායම් මට්ටම එතරම් යහපත්ව පවත්වා ගෙන යාමට අපහසු තත්ව නිර්මාණය වේ. නිෂ්ඵල දේට තම කාලය හා මුදල් යෙදවීමට සිදුවේ.
යහපත් රැකියා වලට අවස්ථා යෙදේ. රැකියාවේ බාධාවන් අඩු වී යාමෙන් සිතට සහනදායි බවක් ගෙන දෙනු ඇත.
ගෘහ ජීවිතය යහපත් සතියකි. මංගල යෝග උදාවේ.
-
● වෘශ්චික ලග්නය
වෘශ්චික ලග්නයේ රවි-බුද- කේතු 4 වැන්නේද ගුරු 11 වැන්නේද, කුජ- සිකුරු 5 වැන්නේද, රාහු 10 වැන්නේද, සදු 11-10-9 වැන්නේද, ශනි 2 වැන්නේද ගෝචර වේ.
මුල්‍ය කළමනාකරණයේ පාඩු පෙන්වයි. නව ආදායම් මාර්ග වල අවහිරතා පෙන්නුම් කරයි. හවුල් ව්‍යපාර වලද තරමක පාඩු පෙන්වන සතියක් වේ.
රැකියාවන් සොයන අයට සුබ රැකියා ලැබේ. කරදර බාධක මග හැරී යයි. ප්‍රධානීන්ගේ පැසසුම් ලැබෙයි.
පවුලේ සමගිය වර්ධනය වේ. සුව පහසුවෙන් සිටීමට හැකි කාලයක් වේ.
-
● ධනු ලග්නය
ධනු ලග්නයේ රවි -බුද- කේතු 3 වැන්නේද, ගුරු 10 වැන්නේද, කුජ-සිකුරු 4 වැන්නේද, රාහු 9 වැන්නේද, සදු 10-9 - 8 වැන්නේද, ශනි 1 වැන්නේද ගෝචර වේ.
ආර්ථික තත්වය වෙනදාට වඩා සාර්ථක ලෙස ඉහල නංවා ගැනීමට හැකි වේ. තම ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් වෙහෙසිමට සිදුවේ. රාජකාරි වල නියුතු අයට යෙදෙන ගැටළු හේතුවෙන් සිත් අමනාප කම් ඇති වේ.
නව රැකියා උදා වේ.
ගෘහ ජීවිතය යහපත් වේ.
පපුවේ අසනිප ඇති විය හැක.
ඉගෙනීම් කටයුතු වල දී දරුවන් වෙනදාට වඩා පොත්පත් කෙරෙහි යොමු වීම අඩු විය හැක.
-
● මකර ලග්නය
මකර ලග්නයේ රවි-බුද- කේතු 2 වැන්නේද, ගුරු 9 වැන්නේද කුජ - සිකුරු 3 වැන්නේද, රාහු 8 වැන්නේද, සදු 9-8-7 වැන්නේද ශනි 12 වැන්නේද ගෝචර වේ.
තිබු කරදර බාධා ඉවත් විය හැකිය. ගනු ලබන ආර්ථිකමය තීරණ තමන්ට අවාසි සහගත විය හැකි බැවින් තමන් කල්පනාකාරිව කටයුතු කල යුතුය.
රැකියා සොයන අයට යහපත් රැකියා අවස්ථා උදාවේ. රැකියා වල නියුතු අයට තමන්ට යෙදුන ගැටළු විසදාගැනීම් ආදියට ඉඩකඩ යෙදේ.
පවුල වෙනුවෙන් ඉතා කැපවිමට සිදුවේ. මෙතෙක් තිබු සමගියට තරමක් බාධා මතුවිය හැක.
-
● කුම්භ ලග්නය
කුම්භ ලග්නයේ රවි-බුද- කේතු 1 වැන්නේද, ගුරු 8 වැන්නේද, කුජ- සිකුරු 2 වැන්නේද, රාහු 7 වැන්නේද, සදු 8- 7- 6 වැන්නේද, ශනි 11 වැන්නේද ගෝචර වේ.
නව ආදායම් මාර්ග උදා වෙයි. ණය ලැබෙයි. ව්‍යාපාර ක්සෙත්‍රයේ නව පියවරක් ගැනිමට සුබ කාලයකි. මෙතෙක් තිබු ගැටලු මග හැරි යයි.
රැකියා දියුණුව ලැබීමට දරන උත්සාහයන් සාර්ථක වේ. නව රැකියා උදාවේ. නිදහස අඩුවී යන තත්ත්වයන් රැකියාවේ මතු විය හැක.‍්
හිතමිතුරන් නිසා තරමක කරදර කාලයක් උදාවේ.
-
● මීන ලග්නය
මීන ලග්නයේ රවි - බුද- කේතු 12 වැන්නේද, ගුරු 7 වැන්නේද, කුජ - සිකුරු 1 වැන්නේද, රාහු 6 වැන්නේද, සදු 7- 6- 5 වැන්නේද, ශනි 10 වැන්නේද ගෝචර වේ.
ව්‍යාපාරික අවස්ථා වර්ධනය කර ගැනිමට, තමන්ට ණය ලබා ගැනිමටත්, ණය ඉල්ලුම් කිරිමටත් සුබ කාලයකි. කලමනා කරණයේ තිබෙන දුර්වලතා මග හැර ගත හැකිවනු ඇත.
නව රැකියා උදාවේ. රැකියා බාධාවන් අඩු වී යාමෙන් සිතට සහනදායි බවක් ගෙන දෙනු ඇත.
ගෘහ ජීවිතය යහපත් සතියකි. මංගල යෝග උදාවේ. දරුවන් වෙනුවෙන් වෙහෙසිමට සිදුවන කාලයකි.
-
 
0772238041