වසර 19කට පසු පාකිස්තානයේ ජන සංගණනයක්

වසර 19කට පසු පාකිස්තානයේ ජන සංගණනයක් පැවැත්වීමට පියවර ගෙන තිබේ . පසුගිය වසර කිහිපය පුරාම පාකිස්තානයේ ජනගහන වර්ධනය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එරට පැවති විවිධ අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් මත සංගණනයක් පැවැත්වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පාකිස්තානයේ ජනගහනය මිලියන 188ක් පමණ වියහැකි බවයි ලෝක බැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ. එහෙත් 1998 වසරේ සිදුකල ජන සංගණනයට අනුව එරට ජනගහනය මිලියන 134ක් පමණ බව වාර්තා වනවා. ඒ අනුව ජනගහනය සම්බන්ධ සංඛ්‍යා දත්ත සඳහා තවමත් භාවිත කරන්නේ එම අගයන් බවයි එරට වාර්තා සඳහන් කරන්නේ. ලබන 15 වනදා ජන සංගණනය පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම්කර තිබෙනවා.