අසේල ගුණරත්න ශ්‍රී ලංකා T 20 ඉතිහාසය අළුත් කරයි, ඕස්ට්‍රේලියාව පරදවා ලංකාවට තියුණු ජයක්.

ඕස්ට්‍රේලියාව 173 (20)
ශ්‍රී ලංකාව 176/8 (20)

අසේල ගුණරත්න නොදැවී ලකුණු 84*