කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට සුඛෝපභෝගී බස් රථ 650ක්

කොළඹ නගරයේ සිට මෙන් ම කොච්චිකඩේ, මිනුවන්ගොඩ, ගොඩගම, යක්කල හා පානදුර වැනි නගරයන් සිට කොළඹට පැමිණීම සඳහා නව බස් සේවාවක් ආරම්භ කිරීමේ අරමුණින් සුඛෝපභෝගී බස් රථ 650ක් යෙදවීමට නියමිත බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය  අශෝක අබේසිංහ මහතා පැවසීය.

මෙම වැඩපිළිවෙළ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යශය හා මහනගර හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශයන් එක්ව රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීමේදී පෞද්ගලික වාහනවලින් කොච්චිකඩේ, මිනුවන්ගොඩ, ගොඩගම, යක්කල හා පානදුර වැනි නගරයන් වෙත පැමිණෙන පුද්ගලයින්ට මෙම පොදු ප්‍රවාහන සේවය මගින් කොළඹ වෙත පැමිණීමටත් නැවත පෙර කී නගරයන් වෙත ගමන් කිරීමට ද හැකිය.

මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මකවීම හරහා ඉදිරියේ දී කොළඹ නගරයේ වාහන තදබදය අඩුවෙනු ඇතැයි රජය අපේක්ෂා කරයි.