මීටර් 100 (පිරිමි) රන්, රිදී සහ ලෝකඩ පදක්කම් තුනම ශ්‍රී ලංකාවට


මේ දින වළ ඉන්දුනීසියාවේදී පැවැත්වෙන ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේ අද (9 වැනිදා) පැවැති ටී.42/63 කාණ්ඩයේ (පිරිමි) මීටර් 100 ඉසව්වේ රන්, රිදී සහ ලෝකඩ පදක්කම් තුනම දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෝ සමත් විය.

ඊයේ පැවැති ටී.42/63 කාණ්ඩයේ (පිරිමි) මීටර් 200 ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකාවේ අමිල ප්‍රසන්න අද පැවති ටී.42/63 කාණ්ඩයේ (පිරිමි) මීටර් 100 ඉසව්වෙන් ද රන් පදක්කම දිනාගැනීමට සමත් වූ අතර එය මෙවර තරගාවලියේදී ඔහු දිනාගත් දෙවැනි රන් පදක්කම විය.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ උපුල් ඉන්දික සහ සුරංග බණ්ඩාර පිළිවෙලින් එම ඉසව්වේ රිදී සහ ලෝකඩ පදක්කම් වලට හිමිකම් කීවේය.
ශ්‍රී ලංකාව පසුවන්නේ පදක්කම් සටහනේ 15 වැනි ස්ථානයේ පසුවෙයි.