ඇදුම රෝගීන්ට නව ඖෂධයක් අත්හදාබැලීම් සාර්ථකයි

ඇදුම රෝගය පාලනය කළ නොහැකි තත්වයට පත් වී ඇති රෝගීන්ට ලබාදීම සඳහා සකස් කළ නව ඖෂධයක් සාර්ථක ප‍්‍රතිඑල පෙන්නුම් කර තිබෙනවා. ලැන්සෙට් වෛද්‍ය සඟරාව පෙන්වා දෙන ආකාරයට ෆෙව් පිප්රන්ට් නැමති මෙම ඖෂධය දරුණු ඇදුම රෝගි තත්ත්වයෙන් පෙළෙන වැඩිහිටියන්ට ලබාදී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන් යම් ප‍්‍රගතියක් පෙන්නුම් කරන බවයි වෛද්‍ය සඟරාව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ. නව ඖෂධය ශ්වසන මාර්ගයට අහිතකර නොවන බව ද වෛද්‍ය විශේෂඥයන් හදුනාගෙන තිබෙනවා.