කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ වර්ණ ප්‍රධානෝත්සවය

කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ වර්ණ ප්‍රධානෝත්සවය ඊයේ (12) පැවැත්වුණා.
 
අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති එම උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා මේ සමග නැරඹිය හැකියි.

සුගත් ධර්මප්‍රිය