ඔබේ පහසුවට Google URL Shortener

ඉතා දිර්ඝ වෙබ් ලිපිනයක් නොඑසේ නම් දීර්ඝ වෙබ් පිටුවක ලිපිනයක් ඔබට සමාජ ජාල ඔස්සේ හෝ ඔබේ සයිබර් මිතුරන් අතරේ බෙදාහැරීමට අවශ්‍ය නම් ඊට පහසුම මඟක් Google සමාගම හදුන්වා දී ඇත එය Google URL Shortener එහි වෙබ් ලිපිනය වශයෙන් goo.gl ලෙස ඇත. මෙහි ඇති වඩාත්ම ආකර්ශණීය දෙය නම් ඉතා පහසුවෙන් තම Google ගිණුමට ඇතුල්වීමට භාවිතා කරන පරිශීලක නාමය හා මුරපදය භාවිතා කර පිවිසිය හැකි අතර ඉතා ඉක්මණින් දීර්ඝ වෙබ් ලිපිනයකට කෙටි වෙබ් ලිපිනයක් ලබාගත හැකි වීමයි.
 
මෙම මෙවලම භාවිතයෙන් ඉතා පහසුවෙන් හා කඩිනමින් බෙදාහදාගැනීම, පලකිරීම හා විද්‍යුත් පණිවිඩ සදහා ලින්ක් එක්කිරීම සිදුකළ හැකි අතර වඩාත් ස්ථාවර, ආරක්ෂාකාරී, වේගවත් වෙබ් ලිපිනයන් ලබාදීම සිදුකළ හැකිය.

එමෙන්ම මෙහි ඇති තවත් විශේෂත්වයක් වනුයේ ඔබ විසින් ලබාදෙන වෙබ් ලිපිනයන් කොපමණ පිරිසක් නැරඹුවේද යන්නත් ගණනය කර ලබාදීමයි.

මෙහි දත්ත වාර්ෂිකව, මාසිකව, සතික, දවසක හා පැය දෙකක වශයෙන් ලබාගත හැකිය.මෙහි දත්ත වාර්ෂිකව, මාසිකව, සතික, දවසක හා පැය දෙකක වශයෙන් ලබාගත හැකිය.එමෙන්ම කුමන වෙබ් අඩවි හෝ සමාජ ජාල ඔස්සේ අදාල ලිපිනය භාවිත කර ඇත්දැයි දත්ත ලබාගත හැකිය. එමගින් අනාගතයේ ඩිජිටල් අලෙවිකරණයට ආයෝජනය කරන්නට අවශ්‍ය නම් කුමන අංශ කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් ලබාදිය යුතුදැයි මෙමගින් අදහසක් ලබාගත හැකිය.පරිශීලකයින් විමසීම කිරීමට භාවිතා කර ඇති බ්‍රවුසරය ගැනද මෙහි දත්ත ලබාදෙයි.පරිශීලකයින් කුමන රටවලින් පැමිණියේද යන්න දත්තයන්ද මෙහි සටහන්ව පවතී. එමගින් ඔබ යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් උදෙසා මෙය පලකලේ නම් එම ව්‍යාපාරයට රැචි පාරිභෝගියන් සිටින රටවල් ඔබට පැහැදිලි කරගැනීමට මෙමගින් අවස්ථාව සැලසේ.ඊට අමතරව පරිශීලකයින් භාවිතා කරන මෙවලම් ගැන පැහැදිලි කරගැනීමට අවශ්‍ය දත්තද මෙමගින් පැහැදිලි කරගත හැකිවේ.

මෙහි වඩාත්ම සැලකිල්ලට ගත හැකි අංශය ආරක්ෂාවයි. බොහෝ කෙටි වෙබ් ලිපිනයන් ක්ලික් කිරීමට ගොස් අනතුරේ වැටෙන අවස්ථාවන් ඇති අතර Google URL Shortener මගින් එම සයිබර් ආර්ක්ෂාවට බලපාන කරදර වලින් ඔබව ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් ආරක්ෂාකරන්නට පියවරගෙන ඇත. ඔබත් Google URL Shortener අත්හදා බලන්න.පුලස්ති වන්නිආරච්චි
ජ්‍යෙෂ්ඨ අන්තර්ජාල ප්‍රශස්තිකරණ ඉංජිනේරු හා ඩිජිටල් අලෙවිකරණ උපදේශක
www.seopula.com