බොලිවුඩ් නිළි සෝනම් කපූර් යුග දිවියට

බොලිවුඩ් නිළි සෝනම් කපූර් සහ ආනද් අහුජාගේ විවාහ මංගල්‍ය අද මුම්බායි නුවරදී පැවැත් වේ.
ඊට බොලිවුඩ් නළු නිළියන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් රැසක් සහභාගී වී සිටින බව බොලිවුඩ් වාර්තා සඳහන් කළේ ය.
විවාහ උත්සවය පැවැත්වෙනුයේ මුම්බායි නුවර පිහිටි සෝනම් කපූර්ගේ නැන්දනියගේ නිවසේයි.
සෝනම් කපූර්ගේ මංගල ඇඳුම රතු සහ රත්රන් පැහැති සාරියකින් සකසා ඇති බව ද සඳහන් වේ.