සංජු පිළිබඳව ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ දැඩි බලාපොරොත්තු

සංජු බොලිවුඩ් චිත්‍රපටයේ පළමු පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් වීමත් සමගින් ප්‍රේක්ෂකයින් ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි බලාපොරොත්තුවෙන් පසුවේ.
බොලිවුඩ් රංගන ශිල්පී සංජය දත්ගේ ජීවිත කතාව ඇසුරින් නිමැවුණ සංජු සිනමා පටයෙහි සංජය දත්ගේ චරිතය නිරූපණය කරන්නේ, බොලිවුඩ් නළු රන්බීර් කපූර් විසිනි.
සංජු, ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ රාජ්කුමාර් හිරානිගේ අධ්‍යක්ෂණයක්