බරවා මර්ධනයට උපකාරීවීම ඔබේ වගකීමයි. බරවා පිළිබඳව ඔබ දැනුවත්ද?

කලින් හඳුනා ගතහොත් බරවා අලිකකුල් තත්වය වලක්වා ගත හැකි බව ඔබ දැනුවත්ව සිටියා?. ඔබගේ අත්පා වල සුළු ඉදිමුම් තත්වයක් ඇත්නම් බරවා බහුල ප්‍රදේශ වල ඇති ඉදිමුම් පාද සඳහා වන සායන වෙත දැන්ම යොමුවන්න. ගෙයින් ගෙට ඇවිදමින් සාම්පල ලබාගැනීමේ වැඩසටහන් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් බරවා මර්දන ඒකක මගින් සංවිධානය කෙරේ. එහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් ඔබගෙන් රුධිර බිංදු දෙකක් වීදුරු කදාවක් මතට ලබාගනියි. මේ සඳහා සෑම කෙනෙකුටම අලුත් කටුවක් භාවිතා කරයි. එමනිසා වෙනත් රුධිරය මගින් බෝවන HIV/AIDS වැනි රෝග බෝවීමට කිසිම අවදානමක් නැත.

බරවා රෝගය, මදුරුවන් මඟින් පැතිරෙන රෝගයකි. බරවා, ඔබ තුල රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වා දීර්ග කාලයක් සැඟවී තිබිය හැක. ඔබට රෝගය වැළදී ඇතිදැයි පහසුවෙන්ම හඳුනා ගත හැක්කේ රාත්‍රීයේදී සිදුකරනු ලබන රුධිර පරීක්ෂාවකිනි.

බරවා මර්දන ව්‍යාපාරයේ නිලධාරීන් ඔබගේ නිවසටම පැමිණ නොමිලේ රුධිර පරීක්ෂාවක් සිදුකරයි.රෝගය කල්තියා හඳුනාගත නොහැකි වුවහොත් ඔබගේ දෑත්, දෙපා, පියයුරු, වෘෂණ කෝෂ ආදිය ඉදිමී ඔබව විරූපී කරයි. රාත්‍රී රුධිර පරීක්ෂාවකට යොමු වී නිසි ප්‍රතිකාර ලබා කිසිදු විරූපීවීමකින් තොරව සුවය ලබන්න. ඉදිමුණු අත් පා ඇති රෝගීන් සැඟවී නොසිට බරවා මර්දන සායන වෙත යොමු වී නිසි ප්‍රතිකාර ලබා සුවය ලබන්න.

එමෙන්ම, නිරෝගී ඔබ තුලටත් මදුරුවන් විසින් බරවා පනුවන් ඇතුලත් කර තිබිය හැක.රාත්‍රී රුධිර පටල පරීක්ෂාවක් මගින් ඔබ නිරෝගී යැයි සක හැර දන ගන්න.ඔබ නිවසට පැමිණෙන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට ඔබේ සහයෝගය ලබා දෙන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා - www.facebook.com/AFCSriLanka

General : (94) 011 - 2506249
Director : (94) 011 - 2501310
[email protected]
www.filariasiscampaign.health.gov.lk