ශ්‍රී ලාංකික වාර්ථා චිත්‍රපටියක් ජපානය අගයයි.

ශ්‍රී ලාංකික වාර්ථා චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වන දිලුම් අලගියවන්න මහතා විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද වනජීවී වාර්තා චිත්‍රපටයක් ජපන් චිත්‍රපට උළෙලකදී ජයග්‍රහණය කර තිබේ. පසුගිය 03 දා තෝක්යෝ හි දී පැවැත්වුණු 2017 ජපන් වනජීවී වාර්තා චිත්‍රපට උළෙලේ දී විශිෂ්ටතම සත්ත්ව හැසිරීම් ඇතුළත් චිත්‍රපටය ලෙස සම්මාන ලැබීමට ‘The Great Elephant Gathering of Asia’ නම් චිත්‍රපටය මෙසේ සමත් විය. දිලුම් අලගියවන්න ගේ අධ්‍යක්ෂණයක් හා නිෂ්පාදනයක් වන මෙම චිත්‍රපටය, මින්නේරියේ Elephant Gathering සම්බන්ධයෙන් තැනුනකි. රටවල් රැසකින් නිර්මාණය වූ චිත්‍රපට 208 කින් තෝරාගත් නිර්මාණ 31 අතරින් මෙම චිත්‍රපටය ජයග්‍රහණය කරගෙන තිබේ.
[email protected] විද්‍යුත් ලිපියන ඔස්සේ දිළුම් මහතා සම්බන්ධ විය හැකිය.