තහනම් උත්තේජක ඉන්දියානුවන්ගේමද?

පොදුරාජ්‍ය මණ්‌ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වන කණ්‌ඩායම් සඳහා ගෝල්ඩ්කෝස්‌ට්‌හි ඉදිකර තිබෙන ක්‍රීඩා ගම්මානයේ තිබී එන්නත් කරන ලද සිරින්ජර කිහිපයක්‌ හමුවී තිබෙන අතර එම සිරින්ජර ඩී. එන්. ඒ. පරීක්‌ෂණයන් සඳහා තහනම් උත්තේජක විශේෂඥයන් වෙත යොමු කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු යොදා තිබේ.
ක්‍රීඩා ගම්මානය පිරිසිදු කරන සේවිකාවකට හමුවී තිබෙන මෙම සිරින්ජර ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන් පත්කර සිටින අමාත්‍යවරයා වෙත ලබාදීමෙන් අනතුරුව මෙලෙස පරීක්‌ෂණය යොමු කෙරිණ.
යම් ක්‍රීඩකයෙක්‌ හෝ ක්‍රීඩිකාවක්‌ මේ සම්බන්ධයෙන් වැරදිකරුවෙකු වුවහොත් එම පාර්ශ්වය සහභාගී වන සියලු තරග ඉසව්වන්ගෙන් ඉවත් කිරීමට තරග සංවිධායකයන් තීරණය කර ඇත.
මෙලෙස හමුවී තිබෙන එන්නත් ඉන්දීය කණ්‌ඩායම නවාතැන්ගෙන සිටින කාමරය අසලින් හමුවී තිබෙන අතර ඉන්දියාවට අමතරව එම ගොඩනැගිල්ලේ තවත් රටවල් කිහිපයක කණ්‌ඩායම් නවාතැන්ගෙන තිබුණි.
තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වී සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්‌ඩායම වෙනත් ගොඩනැගිල්ලක නවාතැන්ගෙන සිටියේය.