ලංකාවේ පනවා ඇති සමාජ තහනම සම්බන්ධයෙන් Facebook ආයතනය දැක්වූ ප්‍රතිචාරය

ශ්‍රී ලංකාවේ පනවා ඇති ෆේස්බුක් තහනම සම්බන්ධයෙන් ෆේස්බුක් ආයතනය ප්‍රතිචාර දක්වා තිබේ.ඒ අනුව එම ආයතනය පවසන්නේ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය සඳහා පොළඹවන ප‍්‍රකාශ
සම්බන්ධයෙන් තම ආයතනය සතු නීතිවලට අනුව එවැනි ප්‍රකාශ සිය වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත් කිරිමට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි. සී.එන්.එන් හා බී.බී.සී ප‍්‍රවෘත්ති ආයතනය වෙත විද්‍යුත් පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීම මගින් ෆේස්බුක් ආයතනයේ තාක්ෂණික නිලධාරීන් මේ බව දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.
එමෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා රජය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සමග එක්ව කටයුතු කරමින් සිටින බවත් වෛරය සහ ප්‍රචණ්ඩත්වය වර්ධනය වීම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ෆෙස්බුක් ආයතනය සතුව පැහැදිලි නීතිරීති පවතින බවත් එහි සඳහන් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මධු