ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනතාව වෙනුවෙන් නිකුත් කල පණිවිඩය

මාගේ හිතවත් ශ්‍රී ලාංකිකයිනි, අප ලබා ගත් විජයග්‍රහණය සාමකාමීව භුක්ති විඳින මෙන් කාරුණිකව මම ඉල්ලා සිටිමි.

මේ ඔබ සැමගේම විජයග්‍රහණයක්.

ප්‍රකාෂිත ඡන්ද සිතියම දුටුවිට පෙනී යන්නේ දමිළ සහ මුස්ලිම් සහෝදරත්වය ද අප කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයක් තබා ඇති බවයි.

එම නිසා සියළු ජාතීන් එකාවන්ව, එකමුතුව මෙම සතුට සමරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

පා.ම මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපති