සතියේ ලග්න පලාපලය - දෙසැ 11 සිට

සඳු මෙම සතියේ සිංහ - කන්‍යා - තුලා යන රාශි වල ගමන් කරයි.
-
පොදු පලාපලයක් පමණි.
-
 
● මේෂ
නව ආදායම් මාර්ග වලින් යහපත් ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට හැකිය. ගේ දොර, ඉඩකඩම් මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව උදා වනු ඇත.
රැකියාවේ බාධා අඩු වෙයි. නව රැකියා සොයන අයට සුබයි. රැකියා වල යෙදෙන අයට සාමාන්‍ය ආකාරයට රැකියාව කර ගෙන යාමට හැකියාව ලැබේ.
ගෘහ ජීවිතය තුල සහෝදරයින්ගේ දියුණුව උදා වෙයි. ගේ දොර අලංකරණයට සිත යයි. උත්සව ප්‍රිය සම්භාෂණ ආදියට සහභාගි වීමට හැකියාව ලැබේ.
-

● වෘෂභ
ආදායම් මාර්ග අවහිර වීමට ඉඩ ඇත. මුදල් කළමනාකරණයේ දුර්වලතා නිසා අනවශ්‍ය ගැටළු ඇති වීමේ ඉඩක් ඇත.
රැකියාවේ ක්‍රියාශීලී ගති පෙන්වයි. වෙනදාට වඩා උනන්දුවෙන් රැකියාව කර ගෙන යා හැක. වාහන සම්බන්ධ රැකියා වල නිරත අයට වඩාත් සුබයි. නව රැකියා සොයන අයට රැකියා ලැබෙයි.
ගෘහ ජීවිතය සාමාන්‍ය පරිදි ගත කිරීමට සිදු විය හැක. එහෙත් රාහු මහ දසා ගත කරන අයට අනතුරු ඇතිවීමේ අවදානමක් පවති. විවාහ යෝජනා ස්ථිර වේ.
-

● මිථුන
ආදායම් මාර්ග පුළුල් විය හැක. ඒවායින් යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබීමේ හැකියාවද පවති. මෙතෙක් තිබුණු බාධා ගැට‍ළු තත්වයන් ලිහිල් වෙයි. නිෂ්ඵල කාරනා වලට මුදල් යෙදවීමට සිදු විය හැකි බැවින් බුද්ධිමත්ව කටයුතු කලයුතුය.
රැකියාවේ බාධා අඩු වීමට ඉඩ ඇත. කාර්යබහුල වෙයි. එම නිසා නිදහස අඩු විය හැක. රැකියාවේ දියුණුව මෙන්ම උසස් වීම් ආදියටද හේතු පවති.
ගෘහ ජීවිතය සාමාන්‍ය පරිදි ගත වේ. ඉක්මන් තීරණ ගැනීමට යාමෙන් තමන්ට අපහසුතා සිදුවීමටද ඉඩ ඇත. සැලකිලිමත් වන්න.
-
● කටක
දියුණුව වෙනුවෙන් පියවර රැසක් ගැනීමට සිදු විය හැක. එසේම මුදල් නාස්තිය අවම කර ගැනීමට ද කටයුතු කල යුතුය. මුදල් සම්බන්ධ ගැට‍ළු වලට විසඳුම් ලැබෙන කාලයකි. වෙළදාමට සුබයි.
රැකියාවටද සුබ කාලයකි. ඉදිරියට යාමට තමන්ට පියවර ගැනීමට හැකියාව ලැබීමට ඉඩ ඇත. එසේ වුවද නව රැකියා ලැබීම් ප්‍රමාද විය හැක.
ගෘහ ජීවිතය තුල ඉක්මන් තීරණ ගැනීම ගැන සැලකිලිමත් වන්න. විනෝදයට සිත යයි. පවුල් ජිවිතය තුල වෙනසක් ඇති වන කාලයකි.
-

● සිංහ
ආර්ථික සම්බන්ධ යහපත් ප්‍රතිඵල උදා කර ගත හැක. බාධා අඩුවේ. ඉඩම් සම්බන්ධව තිබූ ප්‍රශ්නයක් නිරාකරණය වෙයි. ව්‍යාපාර වලට සුබ කාලයකි.
රැකියාවේ කටයුතු යහපත් වෙයි. ඉවසීමෙන් වැඩ කටයුතු කල යුතුය. කලබල ගති වැඩි විය හැකි කාලයකි. නව රැකියා සොයන අයට සුබ කාලයකි.
ගෘහ ජීවිතය තුල කතාවෙන් ජය ගැනීමට හැකියාව ලැබිමට ඉඩ ඇත. දරුවන්ගේ දක්ෂතා වර්ධනය විය හැක. සහෝදර සහෝදරියන් ගේ දියුණුව උදෙසා කටයුතු කිරීමට ඉඩ ලැබිය හැක.
-
● කන්‍යා
හවුල් කටයුතු වලට තිබු බාධා දුරු වෙයි. ආදායම් දියුණුව වෙයි. ණය ලැබේ. ආර්ථික බාධා ඉවත් වන කාලයකි.
රැකියාවේ දියුණුව උදෙසා කටයුතු කරන කාලයක් වීමට ඉඩ ඇත. රැකියා විරහිත අයට රැකියා ලැබීමේ වාසනාව පවති. උසස් වීම් සදහා යම් පියවර ගන්නා කාලයකි.
ගෘහ ජීවිතය තුල වගකීම් වැඩි වෙයි. පිරිස් ඇසුරෙන් සුභ ප්‍රතිඵල ලැබේ. අධ්‍යාපනයට තිබූ බාධා ඉවත් විය හැක.
-

● තුලා
මුදල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න පැන නැගේ. ආදායම් මාර්ග වලට යම් ගැටලුකාරී තත්වයන් වලට විසඳුම් සොයා ගැනීමට සිදු වන කාලයක් වීමට ඉඩ ඇත.
රැකියාවේ වෙනසක් සිදු කර ගැනීමට හැකි කාලයකි. රැකියා සොයන අයට නව රැකියා උදා වෙයි. රැකියාවේ නිදහස අඩු වී කාර්ය බහුල විය හැක.
ගෘහ ජීවිතය තුල පවුලේ අය සමග සමගිය වර්ධනය වේ.
පවුලේ කටයුතු වලට උනන්දුව වැඩි වේ. යහළුවන් මුණ ගැසීමට හැකියාව ලැබේ. සිතට සතුටක් ලැබේ. උපකාර ලැබේ.
-

● වෘශ්චික
තම ව්‍යාපාර පවත්වා ගෙන යාමට ණය ගැනීමට මෙතෙක් තිබු අවහිරතා දුරු වේ. ආදායම් මාර්ග වලින් යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබේ. වෙලහෙළදාමට සුබයි.
රැකියාවේ දියුණුව පෙන්වයි. පිරිස් පාලනයේ දී ගැට‍ළු මතු වීමට ඉඩ ඇත. වෙනදාට වඩා සැලකිලිමත්ව වැඩ කල යුතුය.
ගෘහ ජීවිතය තුල මෙතෙක් තිබුණු ගැටලුකාරී තත්වයන් මග හැරේ. පෙම් සබඳතා ස්ථිර විය හැක. සිතට සතුට ලැබේ. විනෝදයෙන් කාලය ගත කරන්නට හැකියාව ඇත.
-
● ධනු
ආදායමට වඩා වියදම වැඩි විය හැක. ආදායම් මාර්ග වල ගැට‍ළු මතු විය හැක. වියදම කළමනාකරණය කර ගත යුතුය. අනවශ්‍ය වියදම් බොහෝ යෙදීමට ඉඩ ඇත.
රැකියාවට තිබු බාධා ඉවත් වේ. නව රැකියා අවස්ථා උදා වෙයි. උනන්දුව වැඩි වෙයි ඒ සමග නිදහස අඩු වීමට ඉඩ ඇත.
ගෘහ ජීවිතය තුල යහපත්ව කටයුතු කල හැක. ගමන් අධික වේ. මංගල යෝග උදා වන කාලයකි. අසල්වැසියන් නිසා සිත් පීඩා ගෙන දීමට යම් ඉඩකඩක් පවති.
-

● මකර
ධන හානි අධික වන කාලයකි. නිෂ්ඵල දේ සදහා වැඩිපුර මුදල් නාස්ති විය හැක. බාහිර කටයුතු වැඩි විය හැක. ආදායම් මාර්ග ඇහිරිය හැක.
රැකියාවේ නිදහස විවේකය අඩු විය හැක. රාජකාරිය අතපසු විය හැක, එයින් ගැට‍ළු ඇතිවිය හැක. ප්‍රධානීන්ගේ දෝෂාරෝපණ එල්ල වීමට ද ඉඩ ඇත. වෙනදාට වඩා අලස ගති පෙන්නුම් කරන කාලයකි.
පවුල් ජීවිතය තුල පවුලේ අය වෙනුවෙන් වැඩිපුර කාලයක් වැය කිරීමට සිදු වෙයි.
දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට තිබු බාධා තත්වයන් වැඩි විය හැක.
-

● කුම්භ
දියුණුව පිණිස ගනු ලබන පියවරක් සාර්ථක වේ. ලැබෙන මුදල් කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබීම නිසාම නාස්තිය අවම කර ගත හැක.
රැකියාවේ කටයුතු සාර්ථකව කරයි උනන්දුව ඇති වෙයි. ප්‍රධානීන්ගේ ප්‍රශංසා ලබයි. රැකියා සොයන අයට සුදුසු රැකියා ලැබේ. උසස් වීම් වලට ඉල්ලුම් කරීමට සුබ කාලයකි.
පවුල් ජීවිතය තුල වගකීම් වැඩි විය හැක. ගමන් බිමන් අධික වීමට ඉඩ ඇති නිසා නිදහස විවේකය අඩු විය හැක. පෙම් සබඳතා වලට ගැට‍ළු නිර්මාණය විය හැක.
-

● මීන
හවුල් ව්‍යාපාර කටයුතු තරමක් සාර්ථක විය හැක. ව්‍යාපාර ගැට‍ළු නිරාකරණය විය හැක. අමතර ආදායම් මාර්ග වලින් සුබ ප්‍රතිඵල පෙන්නුම් කරන සතියක් වීමට ඉඩ ඇත.
රැකියාවට තිබු බාධා ඉවත් වීමට ඉඩ ඇත. නව රැකියා විරහිත අයට නව රැකියා ලැබිමට ඉඩ ඇත.
ගෘහ ජීවිතය තුල පවුලේ අය සමග වැඩිපුර කාලයක් ගත කිරීමට සිදුවේ. විනෝද ගමන් බිමන් යෙදීමට යාමට සිදු වන කාලයකි.
-
 
Facebook Iru Sewaya
 
Iru Astrology
 
077 2238041