අජිත් පී පෙරේරා Prisma සමග අත්වැල් බැදගනී

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මැතිතුමා මේ දිනවල ලංකාෙව් ජනප්‍රිය රැල්ලක් වන PRISMA ඡායාරූපයක් තම මුහුණු පොතේ පිටුවට එක්කර අැති අකාරය දක්නට ලැබේ.‍ එතුමා නිතර සමාජ ජාල ක්‍රියාකාරීන් සමඟ ඉතා සමීපව කටයුතු කරන අතර, සමාජ ජාල අඩවි වල අළුත් වන දෑ පිලිබදව යාවත්කාලීන වන අමාත්‍යවරයෙකි. දකුණු ආසියාතික රටක පළමු බ්ලොග් අඩවි රචක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාද වන්නේ එතුමා වන අතර, පාර්ලිමේන්තු පුස්තකාලය භාවිතය අතින්ද මුල්තැන් ගන්නා පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයකු ලෙස එතුමා හැදින්විය හැකියි.

www.facebook.com/AjithPPerera.lk