ඉදිරි අයවැයට තෙල් අර්බුදයෙන් උගත් පාඩමින් යෝජනාවක්

වර්තමානයේ අප තවත් රටකින් එන තෙල් වෙනුවෙන් දෑස් දල්වා සිටිමු. නමුත් මෙහි රජයකට උගත හැකි පාඩම නම් තව තවත් පරිසර හිතකාමී වාහන උදෙසා ජනතාව දිරිමත් කිරීමට ඉදිරි අයවැය මගින් විදුලි මෝටර් රථ සදහා බදු සහන ලබාදී ක්‍රමයෙන් ඉන්ධන දහනයෙන් ධාවනයෙහි යෙදෙන වාහන රටින් ඉවත් කිරීමයි. විදුලියෙන් ධාවනය වන වාහන උදෙසා පහසුවෙන් නැවත ආරෝපණය කරගැනීමට සියළුම නගර තුල ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමටද කටයුතු කල යුතුය. එමෙන්ම මේ සඳහා අපේ බලශක්තිය අපිම නිපදවාගැනීමට රජය හා සමාජය යන දෙකම එක ලෙස කැපවීමේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් රටම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සිදුකිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවයකි. තෙල් දහනය නිසා සිදුවන උග්‍ර පාරිසරික ප්‍රශ්ණ වෙනුවෙන්ද පිලියමක් රට තුළම නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාවද මෙමගින් ලැබේ. මේ සදහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම අප සතුය. අලසව නොසිට ඒ සඳහා කැපවීම සැමගේ වගකීම ලෙස දකිමි.

පුලස්ති වන්නිආරච්චි
ජාතික ඉංජිනේරු, තාක්ෂණ හා විද්‍යා වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංගමයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්