පාරමාණු හා විකිරණශීලි පනත පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් පා.ම. ආශූ මාරසිංහ මහතා


අද දින පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගැනුන පරමාණු හා විකිරණශීලී පනත පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් පා.ම. ආශූ මාරසිංහ මහතා මෙසේ කියා සිටියේය.
මාළඹේ හල්බරාව ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත ශ්‍රී ලංකා පරමාණු බලශක්ති මණ්ඩලයේ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන්, රටේ සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ පවතින දුර්මත හේතුවෙන් මේ වන විට එම ගොඩනැගිල්ල සෑදීමට නියමිත කැළණි පාලමත් සමග ශ්‍රී ලංකා පරමාණු බලශක්ති මණ්ඩලයේ මූලික අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර එය රටේ අනාගතය ගැන පර්යේෂණ ගැන විශාල නැඹුරුතාවයකි. එහෙත් රටේ සහ ප්‍රදේශයේ පවතින දුර්මත හේතුවෙන් එය සැදීම අඩාල වී ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු බොහොමයක් මේ වන විට ඇනහිට ඇති බවත් සදහන් කලේය.
විකිරණ ගැන නැතිනම් න්‍යෂ්ටික පරමාණු පිළිබද පර්ක්ෂණ කිරීම මහා භයානක, සමාජයට අහිතකර දෙයක් නොවන බවත් මේ පිළිබදව සමාජය දැනුවත් කළ යුතු බවත් පැවසූ මාරසිංහ මහතා කියා සිටියේ එම ප්‍රදේශයේ මන්ත්‍රීතුමා වන පා.ම. මරික්කාර් මහතාගේ අවධානයෙන් යුතුව සිරස නාලිකාව උපයෝගී කරගෙන හෝ මේ ප්‍රදේශයේ ගම්වාසීන් හා රටවාසීන් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කර මේ පිළිබඳව ඇති දුර්මතය නැති කල යුතු බවයි.