පෙරේදා කොවිඩ් මරණ වාර්තා නොවේ. ඊයේ නව ආසාදිතයින් 13 යි

පෙරේදා (29) දිනයේ කොවිඩ් මරණ වාර්තා නොවූ අතර, ඊයේ (30) දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වී තිබුනේ 13 දෙනෙක් පමණයි. ඔවුන් සියල්ල දේශීයව හඳුනාගත් ආසාදිතයින්. ඒ සමඟ මෙරට වාර්තා වූ සමස්ත ආසාදිතයන් 664,123 ක් දක්වා ඉහළ යන අතර සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 16,504 ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. ‍