සාමකාමී විරෝධතා පාලනයට හමුදාව සහ පොලීසිය යොදාගැනීම ගැන නීතිඥ සංගමයෙන් නිවේදනයක්

සාමකාමී විරෝධතා හමුදාව සහ පොලීසිය යොදාගෙන පාලනය නොකළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය අද යළි අවධාරණය කර තිබෙනවා. අද සහ ඊයේ ගාල්ල කොටුව ප්‍රදේශයේ පැවැත්වූ සාමකාමී විරෝධතා විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය සහ හමුදාව කටයුතු කර තිබුණා. ඒ අනුව මේ පිලිබඳව හමුදාපතිවරයාට සහ පොලිස්පතිවරයාට ලිපියක් යොමු කළ බවත් එමඟින් ජන ඝෝෂා නඩුවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නඩු තීන්දුවේදී ලබා දුන් උපදෙස් කෙරෙහි හමුදාපතිවරයාගේ සහ පොලිස්පතිවරයාගේ අවධානය යොමු කළ බවයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ. අදාළ නිවේදනය පහතින්,