අහස දඩයක්කාරයාට

orionid උල්කාපාත වර්ෂාවේ උත්කර්ෂවත්ම අවස්ථාව ඔක්තෝබර් 21 සහ 22 දෙදින (සිකුරාදා හා සෙනසුරාදා) රාත්‍රියේදී දැක ගන්නට ලැබෙනවා . මෙම උල්කාපාත වර්ෂාවට සමීපයෙන් එහි පසුබිමේ "ඔරිනොයිඩ්ස්" හෙවත් දඩයක්කාරයාගේ තරු රාශිය උපරිමයෙන් නැරැඹිය හැකියි.
ඒ සමඟම ලබන නොවැම්බර් මස 4 - 5 දෙදින රාත්‍රි කාලයේදී ටොරිඩ්ස් (වෘෂභ) තාරකා රැස සුපැහැදිලිව නිරීක්‍ෂණය කළ හැකියි. එය දෙසැම්බර් මස 10 වැනිදා දක්වා දුරේක්‍ෂයකින්ද නැරැඹිය හැකියි.
"ලියොනිඩ්ස්" හෙවත් සිංහ රාශිය ඇතුළත් තරු පන්තිය නොවැම්බර් 30 වැනිදා දක්වා දැක බලා ගත හැකි අතර එය නොවැම්බර් 17 - 18 දෙදින ඉතා පැහැදිලිවම දැක ගත හැකියි.
"ජෙමිනිඩ්ස්" හෙවත් මිථුන රාශියට අයත් තරු පන්තිය දෙසැම්බර් 07 වැනිදා සිට 17 වැනිදා දක්වා රාත්‍රි අහසේ දිස් වෙයි. එම රාශිය හොඳින්ම නැරැඹිය හැක්කේ දෙසැම්බර් 13 - 14 දෙදින තුළදී.
කුඩා වලසා (අර්සිඩ්) තරු රැස දෙසැම්බර් 17 - 25 අතර කාලයේ දිස්වන අතර එය හොඳින්ම නිරීක්ෂණය කළ හැකි වන්නේ දෙසැම්බර් 21 - 22 දෙදින තුළදී.
මේ අනුව ඊයේ සිට දෙසැම්බර් දක්වා දඩයක්කාරයා, වෘෂභ, සිංහ, මිථුන සහ කුඩා වලහ යන තරු රාශි පහක් අහසේ දිලෙන අයුරු දැක ගන්නට හැකියි .

තාරකා විද්‍යාව හදාරනන්ට, ඒ පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන්නන්ට හා තාරකා විද්‍යාව ප්‍රිය කරන්නන්ට මෙම තරු රාශි දැක බලා ගන්නට ලැබෙන දුර්ලභම අවස්ථාක් ලෙස මෙය සැලකිය හැකියි .