ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් ප්‍රථම වරට ඔස්ට්‍රෙලියානු පාර්ලිමේන්තුවට

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් වන කැසෙන්ඩ්‍රා ප්‍රනාන්දු ඔස්ට්‍රේලියානු මහ මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. කැසෙන්ඩ්‍රා ප්‍රනාන්දු කම්කරු පක්ෂය නියෝජනය කරමින් හෝල්ට් අසුන සඳහා තරඟ කර තිබෙනවා. 34 හැවිරිදි කැසෙන්ඩ්‍රා ප්‍රනාන්දු ඔස්ට්‍රෙලියානු පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත ප්‍රථම කාන්තාවද වනවා. වයස අවුරුදු 11 ක්ව සිටියදී ඇය සිය දෙමාපියන් සමඟ ඔස්ට්‍රෙලියාවට සංක්‍රමණය වී ඇති අතර, සත්කාරක සේවා සහ අධ්‍යාපන සහාය පිළිබඳ උසස් අධ්‍යාපනය ලබා තිබෙනවා.