ලංකා ලුණු සමාගම සිය ලුණු නිෂ්පාදනය වාර්තාගත අන්දමින් ඉහළට

ලංකා ලුණු සමාගම සිය ලුණු නිෂ්පාදනය වාර්තාගත අන්දම්න් ඉහළ නන්වයි.පසුගිය වසරේ සමාගම නෙළු ලුණු අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් 29000කි. මේ වසරේ අවසන් වනවිට අපේක්ෂිත ලුණු අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් 93000 ක් .

රටට ලුණු සපයන ප්‍රමුඛතම ආයතනයවන ලංකා ලුණු සමාගම සේවක භාරකර අරමුදල් මණ්ඩලයට අයත් සමාගමකි. ඈවරකළ යුතු ආයතනයක් ලෙස නම්කර තිබූ මෙම සමාගමේ කළමනාකාරීත්වය වෙනස්වූයේ පසුගිය වසරේ මාර්තු මාසයේදීයි.

ඉන් අනතුරුව කළමනාකරීත්වය ගත් ක්‍රියාමාර්ග අතර නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩිකිරීම ප්‍රමුඛතම කටයුත්තක් විය.ඒ අනුව පලටුපාන ලේවාය අක්කර 500කින් විශාල කර ඇති අතර හම්බන්තො‍ට මහලේවායේ වපසරිය අක්කර 20කින් වර්ධනය විය.මීට අමතරව ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ගැඹුරු පාත්ති ක්‍රමය ලුණු වගාව සඳහා භාවිතා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර අධික වර්ෂා සමයේ දී ලුණු නිෂ්පාදනය සඳහා මෙම ක්‍රමය වඩාත් ප්‍රයෝජනවත්බව සඳහන්වේ.‍මේ දිනවල පවතින වියලි කාලගුණය ලුණු අස්වැන්න වර්ධනය වීමට හේතුවී ඇතිඅතර වපසරිය වැඩිකීරීම නිසා ඉන් නිසි ප්‍රයෝජන ගැනීමට හැකිවූබව පවසන්නේ ලුණු සමාගමෙහි ව්ධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති මුණසිංහ මහතායි. ලංකාවට අවශ්‍ය ලුණු ධාරිතාව නිපදවා ගැනීම ‍ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව බවත් ඉන් අනතුරුව විදෙස් වෙළෙඳපොළට පිවිසීමට අපේක්ෂා කරන බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.