ඩොලර්වලින් ගෙවුවොත් වාහන ආනයනයට අවසරදීමේ යෝජනාවක්

මෙරටට වාහන ආනයනය කිරීමේදී සියලු ආනයන වියදම් විදෙස් මුදල් පමණක් භාවිතා කර සිදු කිරීමේ නව ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳ මහ බැංකුව ඉදිරියේදී රජයට යෝජනා කරන බව මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පවසනවා. ඒ අනුව ඒ තුළින් රටට විදේශ විනිමය සහ අවශ්‍ය භාණ්ඩය යන දෙකම ලැබෙන බවයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා සඳහන් කළේ. මෙම යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් රජයට ලිඛිතව දැනුම්දීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.