මත්පැන්හල් විවෘත කලේ අපේ සම්බන්ධවීමකින් තොරවයි - නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ

මත්පැන්හල් විවෘත කිරීමේ තීරණය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධ වීමකින් තොරව ගෙන ඇති බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් පවසනවා. අප කළවිමසීමකදී ඔහු මේ බව අනාවරණය කළා.