මෙහෙවර නිමා කළ නැඳුන්ගමුවේ රාජා දළදා සමිදුගෙන් අවසර ගෙන නිවහන බලා පිටත්වෙයි.

මහනුවර ඓතිහාසික ඇසළ පෙරහරේ කරඬුව වැඩම කරවීමේ කාර්යයෙන් පසු නැඳුන්ගමුවේ රාජා හස්තියා යළි සිය නාවාතැන වන නැඳුන්ගමුව වෙත පැමිණීමට ගමන් ආරම්භ කළා. ඒ් අනුව නැඳුන්ගමුවේ රාජා මහනුවරින් පිටත් වීමට පෙර දළදා සමිඳුන් වැඳ පුදා ගත් අතර මහනුවරින් ගමන් ආරම්භ කළ රාජාට සිය ප්‍රදේශයට ළඟා වීමට දින කිහිපයක් ගත වනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. නැඳුන්ගමුවේ රාජා හස්තියාගේ ආරක්ෂාව සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායද ගමන් කරනවා.