අවුරුදු 60 වැඩි අය ගැන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් තොරතුරු සොයයි

වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවූ මෙරට සියලු පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු ලබාගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සූදානම් වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පවසනවා. දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් හරහා දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් එම තොරතුරු ලබාගන්නා බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කලේ.