අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට හැරෙන්න කොළඹ එන්න එපා - රෝසි සේනානායක

අත්‍යවශ්‍යම කරුණකට සහ රැකියා අවශ්‍යතාවලට හැර නිවසින් පිටතට නොයන ලෙසත් ආරක්ෂිතව නිවසේ රැඳී සිටින ලෙසත් කොළඹ පුරපතිනි, රෝසි සේනානායක ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. රජය විසින් නිකුත් කර ඇති සෞඛ්‍ය නිර්දේශ උපරිම ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරමින් කොරෝනා මර්දනය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදෙන ලෙසද ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.