අගනුවරින් පිටවීමට ගුවන් යානයක් සොයා ගැනීමට ඇෆ්ගනිස්ථානුවන් ගුවන් තොටුපොල වටලයි

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් අගනුවර බලය තලේබාන් සංවිධානය අත්පත් කර ගැනීමත් සමඟ ඇෆ්ගනිස්ථානු ජාතිකයන් හා විදේශිකයන් අගනුවර අතහැර පළා යාම සඳහා මේ වන විට විශාල වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිටින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව කාබුල් හමීඩ් කර්සායි ගුවන්තොටුපළේ මේ වන විට දැඩි තදබදයක් හටගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව ඇෆ්ගනිස්ථානු ජාතිකයන් ගුවන් පථය දක්වාම පැමිණ නගරයෙන් පිටවීම සඳහා ගුවන් යානයක් සොයා ගැනීමට කටයුතු කරන ආකාරය විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණා.