මෙරට දෛනික කොරෝනා මරණ 100 ඉක්මවයි - ඊ​යේ මරණ 111 ක්

ඊයේ (08) දිනය තුළ කොරෝනා ආසාදිත මරණ‍ 111 ක් සිදු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා තහවුරු කරනවා. දිනක් තුළ මෙර​ට සිදු වූ මරණ ගණන 100 ඉක්මවා ගිය ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි. මිය ගිය අය අතරට වයස අවුරුදු 30 - 59 අතර පුද්ගලයින් 21 ක් සහ අවුරුදු 60 වැඩි පුද්ගලයින් 90 දෙනෙකු අයත්. ඒ සමඟින් මෙර​ට කොරෝනා ආසාදිතව මියගිය සංඛ්‍යාව 5,222 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.