කොවිඩ්වලින් දරුවන් ආරක්ෂා කරගන්න - ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා

දිනකදී කොවිඩ් ආසාදනය වූ දරුවන් 125 ක් 150 ක් වන දරුවන් ප්‍රමාණයකට ප්‍රතිකාර කරන බව කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා පවසනවා. ඒ අනුව පවතින තත්ත්වය මත කොවිඩ් විශාල වශයෙන් බෝවන බවත් ඒ හේතුවෙන් දරුවන් ආරක්ෂා කර ගන්නා ලෙසයි විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.