අවුරුදු 18 ට අඩු දරුවන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමේ හැකියාව අධ්‍යනය කරයි

කොවිඩ් ආසාදනය වීම හේතුවෙන් වයස අවුරුදු 18 ට අඩු දරුවන් 14 දෙනෙකු මේ වන විට මියගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍ර වන්නිආරච්චි පවසනවා. ඒ අනුව 18 ට අඩු දරුවන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යනය කරමින් පවතින බවත් ඒ සඳහා වන අවසන් තීරණය දරුවන් කොවිඩ් එන්නත්කරණය පිළිබඳ අනුමැතිය ලබාදීමේ විද්වත් කමිටුව වන ACCD ලබා දෙනු ඇති බවද අමාත්‍යවරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.