එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලය ගන්න හැටි සැප්තැම්බර් හය වැනි දා හෙළි කරනවා

එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට පත් කරන වැඩසටහන පිළිබඳව පක්ෂයේ 75 වන සංවත්සරය යෙදෙන ලබන සැප්තැම්බර් 6 වැනිදා හෙළිදරව් කරන බව පක්ෂ නායක සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

පැරදීම් මෙන්ම දිනුම් දේශපාලනයේදී සැමට පොදු දෙයක් බව කී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පනස් හයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආසන අටට වැටුණ නමුත් ඊට පසුව රටෙි ආණ්ඩුව ගත් බව කීය.

වර්තමානයේ විපක්ෂයේ සිටින කාටවත් පවතින තත්ත්වයන් වෙනස් කරන්නට හැකියාවක් නැතැයි ද වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.
පක්ෂය ඉදිරියට ගෙනයන වැඩසටහන සෑම දෙනාටම දැනුම් දී එතැන් සිට ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන බවද පක්ෂයේ තරුණ ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක් සමග සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැති වැඩසටහනක දී අදහස් දක්වමින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.