සංචාරක පොලීසි 16 ක් නවීකරණය කරන්න සැරසේ

දිවයින පුරා පවතින සංචාරක පොලිසී 16 ක් නවීකරණයට පියවර ගන්නා බව සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අද (06) පැවසීය.
සංචාරක පොලිසි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වෙනම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු යටතට පවරා ඇති බවත් ඒ අනුව දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙම පොලීස් ස්ථාන වල කටයුතු විධිමත් කිරීමට පියවර ගනිමින් තිබෙන බවත් ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් කීවේය.
එසේම මේ වසර තුල උණවටුන, කල්පිටිය, ගල්කිස්ස, ඒත්තුකාල හා ආරුගම්බේ සංචාරක පො‍ලිස් මුරපොල සංචාරක පොලිස් ස්ථාන බවට උසස් කිරීමට පියවර ගත් බවද සංචාරක අමාත්‍යවරයා කීය.
තවද සංචාරක කලාප ආශ්‍රිතව පොලිස් ඒකක පිහිටුවීමට ප්‍රමුඛතාව දෙමින් , සංචාරක පොලිස් ඒකක 37ක් අලුතින් පිහිටුවීමට යෝජනා වී ඇති බවද හෙතෙම කීය