ජනතාවගේ ඔළුවට එක එක ප්‍රශ්න දමා ආණ්ඩුව රටේ ප්‍රශ්න අමතක කරලා - සමන් රත්නප්‍රිය

කෝවිඩ් මර්දනය වෙනුවට ආණ්ඩුව කොරෝනාවත් ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගෙන සිටිනවා. විදේශිකයන් රෙටට ගෙන්වීමේදී ආණ්ඩුව ඒකත් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන අවසානයි. කෝවිඩ් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයත් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන කණ්ඩායම් දෙකක් බාගේ බාගේ බෙදාගන්නවායැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සමන් රත්නප්‍රිය මහතා මහනුවර එජාප ක්‍රියාකාරීන් හමුවේදී ප්‍රකාශ් කළේය.

මහනුවර ඊ.එල්. සේනානායක පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී මහනුවර දිස්ත්‍රික් එජාප සංවිධායිකා ශාන්තිනී කෝනගහගේ මහත්මියගේ සංවිධානත්වයෙන් පැවැති මෙම හමුවේදී වැඩිදුරටත් කරුණු දැක්වූ සමන් රත්නප්‍රිය මහතා මෙසේද කීවේය.

ආණ්ඩුව ජනතාව අතරට එක එක ප්‍රශ්න දාලා ජනතා ප්‍රශ්න අමතක කර දමන්න උත්සාහ ගන්නවා. මේ ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන් අය දැන් සොයාගන්නවත් නැහැ. අද ආණ්ඩුව අසාර්ථකයි බලය අරගෙන ඉක්මනින් ආසාර්ථක වූ ආණ්ඩුවක් මේ ආණ්ඩුව.

පසුබෑමට ලක්වුවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නැවත නැගිටමින් සිටිනවා. නව නායකත්වයට පක්ෂය ඉදිරියට ගෙන යා හැකියි. අප නැවත රටේ දේශපාලන බලය ගත හැකි තත්වයක පසුවනවා.