ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩඉම් ලකුණු ගැන ඇමතිට ප්‍රශ්නයක්

2020 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පාසල් කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය කුමක්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන බලධාරීන් කඩිනමින් පැහැදිළි කිරීමක් සිදුකළ යුතු බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.
අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ජනප්‍රිය පාසල් වර්ගීකරණය කර ඒ සඳහා කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කරනු ලබන ක්‍රමවේදයේ කිසිදු විනිවිදභාවයක් නොමැති බවය.
"දැන් දීර්ඝ කාලයක පටන් පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සම්බන්ධයෙන් ලකුණු මට්ටම් තීරණය කරන්නේ කුමණ නිර්ණායක පදනම් කරගෙන ද?, කුමණ සූත්‍රයකට අනුවද? කවර ආකාරයකට ද කියන එක පිළිබඳ කිසිම පැහැදිළි කිරීමක් කරන්නේ නෑ. දෙමව්පියෝ, දරුවෝ, ආචාර්ය මණ්ඩල, ගුරුවරු නොදන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ බලවේගව විසින් හසුරුවනු ලබන විවිධ පාර්ශ්වයන්ගේ ඕන එපාකම් අනුව මේ තීරණයවන බවක් තමයි මට හැඟෙන්නේ. මෙවරත් එළෙසින්ම ජනප්‍රිය පාසල්වලට ලකුණු දීලා තියෙනවා. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද?"